28 November 2008

Noble Persons Living in Jail

"ေထာင္တြင္းေရာက္ သူေတာ္စင္မ်ား"
ယမထာ


(Image 1)


ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကမၻာေပၚတြင္ လူသန္းေပါင္း မ်ားစြာ အကိုးအကြယ္ အဆည္းကပ္ခံ ေဂ်ဆက္ခရိုက္ ေခၚသခင္ေယရႈသည္ လူမသမာတို႔၏ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားခံရရံုသာမက ကားစင္တင္ သတ္ပစ္ျခင္းပင္ ခံခဲ့ရသည္ကို လူတိုင္း အသိပင္ ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ မိမိ၏ လူသားအားလံုး ေမတၱာထားေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယံုၾကည္ခ်က္ကို လံုးစမစြန္႔လႊတ္ဘဲ အသက္အေသခံျပခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ယခုကဲ့သို႔ ကမၻာေပၚရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဆည္းကပ္ကိုုးကြယ္ခံ ေနခဲ့ရျခင္း မဟုတ္တံုေလာ။


(Image 2)


ထို႔အတူ ယခုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွာ ကိုးကြယ္သူေပါင္း ေျခာက္သန္းေက်ာ္ ျပန္႔ႏွံ႕ေနေသာ ဘဟာအီ ဘာသာကို စတင္ထူေထာင္သူ၊ မိမိကိုယ္ကို တံခါးေပါက္လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ (BAB) လို႔ ေၾကညာသူ ဆီရစ္အလီမိုဟာမက္ဆိုသူ ပါရွန္လူငယ္ေလးဟာဆိုရင္လည္း ေထာင္ထဲမွာပင္ ေနထိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အယူ၀ါဒရဲ႕ အဓိကက်မ္းျဖစ္တဲ့ KITAB-1 AGDAS က်မ္းကိုပင္ ေထာင္ထဲမွာ ေထာင္က် တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရးသားထုတ္ေ၀ ခဲ့ရပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း သူ႕ရဲ႕ေကာင္းျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထူေထာင္ႏိုင္ေစဖို႔၊ မတူကြဲျပားတာေတြကို စားပြဲ၀ိုင္းထိုင္ ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကပါဆိုေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ေထာင္မွ လြတ္ၿပီး ကြယ္လြန္သြားခ်ိန္မွာ ယခုတိုင္ေအာင္ သူ႕ဘာသာအယူ၀ါဒကို လိုက္နာက်င့္သံုးသူမ်ား က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပား ျပန္႔ႏွံ႕ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

မွန္၏။ အမွန္တရားသည္ အမွန္တရားလိုလားသူ လူသားမ်ားရွိေနသေရြ႕ မည္သည့္ အခါမွ် မဆိတ္သံုး၊ ယခုအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ရံုပင္မက ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္း၍ ေနေပၿပီ။


(Image 3)


ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ေထာင္တြင္းေရာက္ ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ လံုး၀ သိကၡာခ် လူ၀တ္မလဲၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သိကၡာမခ်၊ လူ၀တ္မလဲၾကျခင္းသည္ ႏွယ္ႏွယ္ရရ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သတၱိမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ သူေတာ္စင္ အရိယာတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ သတၱိဟု ကၽြႏု္ပ္ဆိုခ်င္ေပသည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ ထိုအဆိုသည္ အခ်ီးႏွီး အရူးေခ်းပန္း ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ေသာတာပတၱိ မဂ္ဥာဏ္အလင္းကို ရရွိၿပီးေသာ ပထမ အရိယ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေရွ႕မွ အေျမာက္ႀကီးႏွင့္ ခ်ိန္၍ ဘုရားကို ဘုရားမဟုတ္၊ တရားကို တရားမဟုတ္၊ သံဃာကို သံဃာမဟုတ္ ေျပာဆိုရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ညွင္းပမ္းေစကာမူ အသက္ကိုသာ အေသခံမည္ဟူေသာ ေသာတာပန္အဂၤါရပ္၌ ပါေပသည္။

ယခု ေထာင္တြင္း ညွင္းပမ္းခံ သံဃာမ်ားသည္ သိကၡာမခ်ဟုဆိုရာ၌ ထိုေသာတာပန္၏ ယံုၾကည္မႈ သတၱိမ်ိဳး ေပတည္း။

လင္းဦးအံ့။ ရဟန္းေတာ္မ်ား သိကၡာခ်ျခင္းသည္ ဘုရားကို စြန္႔ပါ၏ (၀ါ) ဘုရားကို ဘုရားမဟုတ္၊ တရားကို စြန္႔ပါ၏ (၀ါ) တရားကို တရားမဟုတ္၊ သံဃာကို စြန္႔ပါ၏ (၀ါ) သံဃာကို သံဃာမဟုတ္ဟု ေျပာဆိုမွ သိကၡာက်၏။ ထိုမွ ဂိဟီတိမံ စာေရထ (ငါ့ကို လူလို႔မွတ္ပါ)ဟု ေျပာမွ သိကၡာက်၏။

ယခု ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ အရွင္ဂမၻီရ၊ အရွင္ၠၠကကုႆရိယ၊ ဦးသုမန(ကဗ်ာဆရာ မင္းဆက္) စေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ ညွင္းဆဲႏွိပ္စက္၍ ရတနာသံုးပါးကို စြန္႔ခိုင္းသည္ကို (၀ါ) သိကၡာခ်ခိုင္းသည္ကို အသက္အေသခံ၍ မစြန္႔လႊတ္ျခင္း (၀ါ) သိကၡာမခ်ျခင္းသည္ ေသာတာပတၱိ မဂ္ဥာဏ္ရေသာ ပုဂၢိဳဟ္တို႔၏ အဂၤါရပ္သတၱိဟု ကၽြႏု္ပ္ ဆိုလိုေပသည္။

ထို႔ျပင္တ၀ တရားရံုး၌ စီရင္ခ်က္ခ်သည့္ အခ်ိန္၌ပင္ မိမိတို႔၏ သတၱ၀ါေတြအေပၚ၌ ေမတၱာထားႏိုင္ပံုကို “လူအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ” ဟု မင္းကြန္းတိပိဋက ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမတၱာပို႔ျဖင့္ ေမတၱာပြားမ်ားႏိုင္ၾကပံုကို ေတြ႕ရသည့္အခါ ထိုဆရာေတာ္သံဃာေတာ္တို႔၏ ခႏၱီပါရမီႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကို မေလးစားဘဲ မေနႏိုင္ျဖစ္ရေပသည္။

၄င္းစိတ္ဓာတ္မ်ားသည္ သာမန္ ပုထုဇဥ္တို႔တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ခဲစြာေသာ ဘုရားေလာင္းစေသာ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၌သာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္းစိတ္ဓာတ္ဟု ကၽြႏု္ပ္ဆိုခ်င္ေပသည္။

၄င္းျပင္ ကံကံ၏အက်ိုဳးကို မမွိတ္မသုန္ယံုၾကည္ျခင္း၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို ခိုင္ခိုင္မာမာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ယံုၾကည္ျခင္းစေသာ အဂၤါရပ္မ်ား ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေသာတာပန္စေသာ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေနေပသည္။

ထိုထို အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ယခုအခါ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနရေသာ ရဟန္းသံဃာတို႔အား ေထာင္တြင္းေရာက္ သူေတာ္စင္အရိယာမ်ားဟု ကၽြႏု္ပ္ ဆိုလိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။


Image (4)


ထိုမွ်မက မိမိတို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ကို လံုး၀ မစြန္႔လႊတ္ဘဲ အႏွိပ္စက္၊ အညွင္းဆဲခံေနေသာ ထိုအရိယာတို႔သည္ ေဂ်ဆက္ခရိုက္စသူတို႔ကဲ့သို႔ပင္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားျဖင့္ သာသနာထြန္းေျပာင္ပါရဦးမည္မလြဲဟု ကၽြႏု္ပ္ေဟာကိန္းထုတ္၀ံ့ေပသည္။

သတၱ၀ါမ်ား က်န္းမာၾကပါေစ

ယမထာ

27 November 2008

Document A/C.3/63/L.33 (Tint Swe - NCGUB)

၂၁-၁၁-၀၈ ေန႕၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ(၆၃)ၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံ၊

တတိယေကာ္မတီ၊ ၄၄-၄၅ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း၊ ႏိုင္ငံ(၃)ႏိုင္ငံတို႕၏

လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ (document A/C.3/63/L.33)

မွတ္သားသင့္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား

လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခံရသည့္ (၃)ႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အီရန္တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးေအျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စတင္အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က လုပ္ထံုးနည္း ၁၁၆ အရ၊ no-action motion (အက္ရွင္)မယူေရးကိုေတာင္းဆိုသည္။ ထိုအခါ ဥကၠဌမွ တဖက္လ်င္ ၂ ႏိုင္ငံစီက တင္ျပရန္ခြင့္ျပဳရာ (အက္ရွင္)မယူေရးဘက္က တရုပ္ႏွင့္ ရုရွားတို႕ကလည္းေကာင္း၊ (အက္ရွင္)မယူေရးကို ဆန္႕က်င္သည့္ဘက္က ေနာ္ေ၀ ႏွင့္ နယူဇီလန္တို႕ကလည္ူေကာင္းေျပာၾကားၾကသည္။ ထို႕ေနာက္မဲခြဲရာ (အက္ရွင္)မယူေရးကို ေထာက္ခံမဲ ၅၄ မဲ၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၉၀ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၄၃ မဲရရွိသျဖင့္ (အက္ရွင္) မယူေရးအဆိုကို ပယ္ခ်လိုက္သည္။

ထို႕ေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို (စေပါင္ဇာ)လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ (အီးယူ)ကိုယ္စား ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေထာက္ခံရန္စကားေျပာျပီး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေထာက္ခံရန္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က စကားေျပာသည္။

ထို႕ေနာက္ ဥကၠဌကအစည္းအေ၀း ေခတၲရပ္နားသည္။ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က လုပ္ထံုးအရ မဲခြဲျခင္းျပဳလုပ္ေနစဥ္ ရပ္တန္႕ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာဆိုရာ ဥကၠဌက မဲခြဲျခင္းမလုပ္ရေသးေၾကာင္းေျပာသည္။ ဆူဒန္ကိုယ္စားလွယ္က အေရးယူရန္ဆံုးျဖတ္ျပီးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကားနာျခင္းလဲလုပ္ျပီးေၾကာင္း ထို႕ေၾကာင့္ မဲခြဲေနသည့္သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ အတြင္းေရမွဴးအဖြဲ႕မွ ဥကၠဌကမေၾကညာေသးပါက မဲမခြဲေၾကာင္းထာက္ျပသည္။ ထိုအခါ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က ဥကၠဌအဆံုးအျဖတ္ကို လိုက္နာပါမည္ဟုေျပာသည္။

မဲခြဲျခင္းမျပဳလုပ္မီ ျပင္သစ္က တူရကီႏွင့္ (ေဘာ့စနီးယား-ဟက္ဇကိုဗီးနား)အမည္မ်ားကို (စပြန္ဇာ)တိုင္းျပည္မ်ားအျဖစ္ မၾကားလိုက္ရေၾကာင္းေထာက္ျပသည္။ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မွလည္း စကားျပန္မ်ားမွတဆင့္ၾကားရသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံ အမည္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္မေခၚေၾကာင္းေထာက္ျပသည္။ ဥကၠဌမွ တရား၀င္အမည္ေခၚရန္ေျပာဆိုသည္။

ဘာေဘဒို႔စ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ မေလးရွား၊ အီဂ်စ္၊ ထိုင္း၊ ဆီးရီးယား၊ အီေကြေဒါႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏိုင္ငံတခုခ်င္း အလိုက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေထာက္ခံေၾကာင္းစသျဖင့္ေျပာၾကားၾကသည္။

ထို႕ေနာက္မဲခြဲရာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမဲ ၈၉ မဲ၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၂၉ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၆၃ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳလုိက္သည္။

ထို႕ေနာက္ ဘဲလားရပ္ႏွင့္ က်ဴးဘား တို႕က ကန္႕ကြက္မဲထည့္ရျခင္းအေၾကာင္းေျပာျပီး ဘရာဇီးကေထာက္ခံမဲထည့္ရျခင္း အေၾကာင္းေျပာသည္။ ႏိုင္ဂ်ာက မဲစာရင္းတြင္ ကန္႕ကြက္မဲမွ ၾကားေနမဲကိုအမွန္အတိုင္း ျပင္ေပးရန္တင္ျပသည္။ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္တို႕က ကန္႕ကြက္မဲထည့္ရျခင္းအေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ကေထာက္ခံမဲထည့္ရျခင္းအေၾကာင္း၊ ေကာ္စကာရီကာမွ (အက္ရွင္)မယူေရးအဆိုကိုကန္႕ကြက္ရျခင္းအေၾကာင္း ေျပာၾကားအျပီး ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က ရုရွားႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္စကားေျပာသည္။

(အက္ရွင္)မယူေရးအဆိုေထာက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ား


အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ အင္ဂိုလာ၊ အင္တီဂြာ၊ ဘာဘူဒါ၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ဘာရိန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘာေဘေဒါ့စ္၊ ဘယ္လာရပ္စ္၊ ဘူတန္၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဘ႐ုႏိုင္း-ဒါ႐ုစလမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ စင္တရယ္-အာဖရိကန္-ရီပါးပလစ္၊ ခ်တ္၊ တ႐ုတ္၊ ေကာ္မ႐ိုစ္၊ ကုတ္-ဒီဗြား၊ က်ဴးဘား၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီဂ်က္၊ အိႏၵိယ၊ အီရန္၊ ကာဇက္စတန္၊ ကူ၀ိတ္၊ လာအို၊ လစ္ဗ်ား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ နမီဘီးယား၊ နီကာရာဂြာ၊ အိုမန္၊ ကာတာ၊ ႐ုရွန္ဖက္ဒေရးရွင္း၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ စကၤာပူ၊ ေစာလမြန္ကၽြန္း၊ ေတာင္အာဖရိက၊ သီရိလကၤာ၊ ဆူဒန္၊ ဆူရီနိမ္း၊ ဆြတ္ဇာလန္၊ ဆီးရီးယား၊ တာဂ်က္ကစၥတန္၊ ထိုင္း၊ တူနီးယား၊ တာ့ခ္မန္နီစတန္၊ ယူဂန္တာ၊ ယူေအအီး၊ အူဇဘက္ကစၥတန္ ဗင္နီဇြဲလား၊ ဗီယက္နမ္၊ ရီမင္၊ ဇန္ဘီယာ၊ ဇမ္ဘာေဘြ။

(အက္ရွင္)မယူေရးအဆိုကန္႕ကြက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား

အာဖကန္နစၥတန္၊ အယ္ေဘးနီးယား၊ အင္ဒိုရာ၊ အာဂ်င္တီးနား၊ အာေမနီယား၊ ၾသစေတးလ်၊ ၾသစၾတီးယား၊ ဘဟားမား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ ေဘာစနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ေဘာ့စ္၀ါနား၊ ဘူလ္ေဂးလီးယား၊ ဘာရြန္ဒီ၊ ကေနဒါ၊ ကိတ္-ဘာဒီ၊ ခ်ီလီ၊ ကိုလမ္ဘီယာ၊ ကြန္ဂို၊ ေကာ္စတာရီကာ၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ခ်က္-ရီပါတ္ဘလစ္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဒိုမနီကန္-ရီပါ့ပလက္၊ အီေကြေဒၚ၊ အယ္လ္ဆာေဗဒို၊ အက္စ္တိုးနီးယား၊ ဖီဂ်ီ၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီရာ၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဂရိ၊ ဂြာတီမလာ၊ ေဟတီ၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ အိုင္စ္လန္း၊ အီရတ္၊ အိုင္ယာလန္၊ အစၥေရး၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကီရီဘတီ၊ လတ္တ္ဗီးယား၊ လက္ဘႏြန္၊ လိုင္ေဗးရီးယား၊ လိခ်န္စတိန္း၊ လစ္သူေရးနီးယား၊ လူဇင္ဘတ္၊ ေမာလ္ဒိုက္၊ ေမာလ္တာ၊ မာရွယ္ကၽြန္း၊ ေမာေရးရွပ္စ္၊ မကၠစီကို၊ မိုနာကို၊ မြန္ဂိုးလီးယား၊ မြန္တီနီဂ႐ိုး၊ ေမာ္ရိုကို၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ပယ္လူ၀ါဒ၊ ပနာမား၊ ပိပူ၀ါနယူးဂီနိ၊ ပါရာေဂြး၊ ပီ႐ူး၊ ပိုလန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ေမာ္ဒိုဗာ၊ ႐ိုေမးနီးယား၊ စိန္႕လူစီရာ၊ ဆာမို၀ါး၊ ဆန္မာရီႏို၊ ဆလိုဗားကီးယား၊ ဆလိုဗီးနီးယား၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူဂိုဇလားဗီးယား၊ တီေမာ-လစ္ဆီ၊ တြန္ဂါ၊ တူရကီ၊ တူဗလူ၊ ယူကရိန္း၊ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္၊ ဥ႐ုေဂြး၊ ဗန္ေနာ္တူ။

(အက္ရွင္)မယူေရးအဆို ၾကားေနႏိုင္ငံမ်ား
ဘယ္လ္ဇီ၊ ဘီနင္၊ ဘရာဇီး၊ ဘာကီနာဖါဆို၊ ကင္မရြန္၊ ဒိုမနီကာ၊ အီေကြတိုရီရယ္-ဂီနိ၊ အရီတရီယား၊ အီသီယိုပီးယား၊ ဂါနာ၊ ဂရီေနဒါ၊ ဂီနိ၊ ဂီနိ-ဘစ္ေဆာ၊ ဂိုင္ရာနာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ေမကာ၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ကင္ညာ၊ လီဆိုသို၊ မာလာ၀ီ၊ မာလီ၊ ေမာ္ရီေတးနီးယား၊ မိုဇမ္ဘစ္၊ နီေပါ၊ ႏိုက္ဂ်ား၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ ဖီလစ္ပိုင္၊ ရ၀န္ဒါ၊ စိန္႕ကစ္ ႏွင့္ နီဗက္စ္၊ စိန္႔ဗင္ဆင့္ ႏွင့္ ဂရီနဒီး၊ ဆီနီေဂါ၊ ထရီနီဒက္ ႏွင့္ တိုဘာဂို၊ တန္ဇန္နီးယား။

(အက္ရွင္)မယူေရးအဆို ပ်က္ကြက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား
ကြန္ဂို၊ ဂ်ဘူတီ၊ ဂါဘြန္၊ ဂမ္ဘီယာ၊ ကာဂ်စ္စတန္၊ မဒါဂါစကာ၊ မိုက္ခရိုနီးရွား၊ ေနာ္႐ူး၊ ေဆာ္ေတာ္မ္ ႏွင့္ ပရင္စပီး၊ ဆားဗီးယား၊ ေဆရွဲလ္၊ ဆာရာလီယြန္း၊ ဆိုမားလီးယား၊ တိုဂို။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႕ကြက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား
အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘယ္လာရပ္စ္၊ ဘ႐ုႏိုင္း ဒါ႐ုစလမ္၊ တ႐ုတ္၊ ကုတ္ဒီဗြား၊ က်ဴးဗား၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီဂ်စ္၊ အိႏၵိယ၊ အီရန္၊ ေလာ၊ လဘီးရ၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ နမ္မီဘီးယား၊ နီကာရဂ္ဂြာ၊ ႏိုက္ဂ်ား၊ အိုမန္၊ ႐ု႐ွ၊ ဆိုမားလီးယား၊ သီရိလကၤာ၊ ေဆာ္ဒန္၊ ဆီးရီးယား၊ အူဇ္ဘက္ကစၥတန္၊ ဗန္နီဇူးလား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဇင္ဘာေဘြ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ား

အာဖကန္နစၥတန္၊ အယ္လ္ဘန္နီးယား၊ အင္ဒိုရာ၊ အာဂ်င္တီးနား၊ အာေမးနီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၾသစၾတီးယား၊ ဘဟာမား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ ဘယ္လိဇ္၊ ေဘာဇနီးယားႏွင့္ ဟင္ဇာဂိုဗီးနား၊ ေဘာ့စ္၀ါနာ၊ ဘရာဇီးလ္၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ဘာရြန္ဒီ၊ ကေနဒါ၊ ခ်ီလီ၊ ေကာ္စတာရီကာ၊ ခ႐ိုေအးရွား၊ ဆိုက္ပတ္စ္၊ ခ်က္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဒိုမီနီကန္၊ အယ္ဆာဘာရို၊ အစၥတိုနီးယား၊ ဖီဂ်ီ၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဂရိ၊ ဂိုယာနာ၊ ဟြန္ဒူရပ္စ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ အိုင္စ္လန္၊ အီရတ္၊ အိုင္ယာလန္၊ အစၥေရး၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကာဇစၥတန္၊ ကရီဘတၱီ၊ လတ္ဗီးယား၊ လက္ဘႏြန္၊ လီခ်န္စတိန္၊ လစ္သူေရးနီးယား၊ လူဇင္ဘာ့ဂ္၊ ေမာလ္ဒိုက္္၊ ေမာလ္တာ၊ မာရွယ္ကၽြန္း၊ ေမာေရးရွပ္စ္၊ မကၠစီကို၊ မိုနာကို၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ မြန္တန္နီဂ႐ို၊ ေမာ္ရိုကို၊ ေနာ္႐ူ၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ ေနာ္ေ၀း၊ ပယ္လ္အူ၊ ပနာမား၊ ပါရာေဂြး၊ ပီ႐ူး၊ ပိုလန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ကိုရီးယား၊ ေမာ္လ္ဒိုက္၊ ႐ူေမးနီးယား၊ စိန္႕လူစီရာ၊ ဆာမိုအာ၊ ဆန္မာရီႏို၊ ဆလိုဗားကီးယား၊ ဆလိုဗီးနီးယား၊ စပိန္၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ မက္စီဒိုးနီးယား၊ တီေမာလက္ဆီ၊ တိုဂို၊ တြန္ဂ၊ တူရကီ၊ တူဗလူ၊ ယူကရိန္း၊ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္၊ ဥ႐ုေဂြး၊ ဗန္ေနာတူ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၾကားေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ား

အင္ဂိုလာ၊ အင္တဂ္ဂြာ ႏွင့္ ဘာဘူဒါ၊ ဘာဟ္ရီရန္၊ ဘာေဘဒို႕စ္၊ ဘီနင္၊ ဘူတန္၊ ဗိုလီးဗီးယား၊ ဘာကီနာဖါဆို၊ ကမၼရြန္၊ ကိပ္-ဘာဒီ၊ အာဖရိက၊ ခ်က္၊ ကိုလမ္ဘီယာ၊ ကြမ္မ႐ုိ႕၊ ကြန္ဂို၊ ဒိုမနီကာ၊ အီေကြေဒါ၊ အီေကြတိုရီရယ္ဂ်ီနီရာ၊ အရီတရီးယ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဂမ္ဘီရာ၊ ဂါနာ၊ ဂရင္ေနဒါ၊ ဂြာတီမာလာ၊ ဂီနီယာ၊ ဂ်ီနီဘစ္ေဆာ၊ ေဟတီ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ေမကာ၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ကင္ရာ၊ ကူ၀ိတ္၊ ကာဂ်ီစတန္၊ လီဆိုသို၊ လိုင္ဘီးရီးယား၊ ေမာ္လ၀ီ၊ မာလီ၊ ေမာ္ရီေတးနီးယား၊ မိုဇမ္ဘီး၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊ ပါပူအာနယူးဂီနိ၊ ဖီလပိုင္၊ ကာတာ၊ ရ၀န္ဒါ၊ စိန္႕ကတ္စ္ ႏွင့္ နီဗစ္၊ စိန္႕ဗင္စင့္တ္ ႏွင့္ ဂရီနတ္ဒိန္း၊ ေစာ္တုမ္း ႏွင့္ ပရင္စိပိ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ဆီနီေဂါ၊ စကၤာပူ၊ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္း၊ ေတာင္အာဖရိက၊ စူရီနိမ္း၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ထိုင္း၊ တရီနီဒက္ ႏွင့္ တိုဗက္ဂို၊ တာ့ခ္မန္အင္နီစတန္၊ ယူဂန္ဒါ၊ ယူေအအီး၊ တန္ဇင္နီးယား၊ ရီမန္၊ ဇင္ဘီယာ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မဲေပးစဥ္ပ်က္ကြက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား

ကေမၻာဒီးယား၊ ကြန္ဂို၊ ဂ်ဘူတီ၊ ဂါဘြန္၊ မဒါဂါစကာ၊ မိုက္ခ႐ိုနီးရွား၊ ဆားဗီးယား၊ ေဆရွဲလ္၊ ဆီရာလီရြန္း၊ တာဂ်ီကစၥတန္၊ တူနီရွား၊

တင့္ေဆြ

(အင္စီဂ်ီယူဘီ)

26 November 2008

A Comment Letter From NCGUB

ျပည္တြင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနမ်ားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔

တင့္ေဆြအခုတေလာ ျပည္တြင္းမွာ ဖိႏွိပ္မႈေတြက မီးကုန္-ယမ္းကုန္ေအာင္ ဆိုးရြားေနပါတယ္။ အၾကမ္းမဖက္နည္းနာေတြကို လာသင္ေပးသူေတြရဲ႕ သင္ခန္းစာထဲမွာ ဆႏၵျပသူေတြေရွ႕မယ္ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုထားေပးရင္ ႏွိပ္ကြပ္မဲ့ ရဲေတြ-လံုထိန္းေတြအဖို႔ ႏွစ္ခါျပန္စဥ္းစားလိမ့္မယ္လို႕အၾကံေပးတာရွိပါတယ္။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာမွာ အမ်ိဳးသမီးေလာက္ေတာ့ စာရင္းမသြင္းႏိုင္ျဖစ္သြားေစခဲ့တယ္။ သံဃာေတာ္ေတြကို ႏွိပ္ကြပ္၊ စီးနင္း၊ ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျဖတ္တဲ့အခါ ျပည္တြင္း-ျပည္ပ ၾသခ်ခဲ့ရတယ္။ (နာဂစ္)ျဖစ္လို႕ တိုင္းတစ္ပါးကေန တာ၀န္အရေရာ ေစတနာနဲ႕ပါ ကူမဲ့-ကယ္မဲ့သူေတြကို တားျမစ္-ဖင့္ေလးတာေတြလုပ္ျပန္ေတာ့၊ ကမ္းကုန္ေရာလို႕ ေျပာရျပန္တယ္။ ေနာက္တခါလာျပန္ျပီေဟ့ဆိုရပါမယ္၊ ဘုန္းၾကီးဆြမ္းေၾကြးတဲ့သူ၊ လူေတြမသံုး သံုးေအာင္ အစြမ္းကုန္ အားေပး-စီစဥ္ေပးရမယ့္ သတင္းနည္းပညာေတြကို သံုးမိသူတို႔ စတဲ့သူေတြကို ေထာင္ခ်လိုက္တာ ၾကံဳဖူးေပါင္-ဂုဏ္ထူးေဆာင္လို႔ ေျပာရျပန္ျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြေၾကာင့္ ရွိျပီးသား ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီေတြ၊ နည္းနာေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြ ေခတ္မမီေအာင္ ျဖစ္သြားရပါေတာ့တယ္။


ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္မွာလည္း ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဒီႏွစ္မွာ ထူးျခားတဲ့ ခံစစ္နဲ႔ စစ္အုပ္စုက စတိုက္လာပါတယ္။ ၁၉၉၂ ကတည္းက အမ်ားသေဘာတူ (ကြန္ဆင္းဆပ္)ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လာလိုက္တာ ၂၀၀၇ အထိ။ ဒီႏွစ္ မဲခြဲတဲ့ (ခ်ဲလင့္)ကို စက်င့္သံုးလိုက္ျပီျဖစ္တယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြကတည္းက စကားလံုးအားျပင္းတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရခ်င္ေပမဲ့ မဲခြဲတဲ့နည္းကို သြားရမွာမို႕ (ကြန္ဆင္းဆပ္)ျဖစ္ေအာင္ ေရေရာေပးခဲ့ရတယ္။ အခု စစ္အုပ္စုက မဲခြဲနည္းကို ေရြးလိုက္ပါျပီ။ မဲမခြဲခင္ ဘာမွအေရးမယူေရးအဆို (ႏိုး-အက္ရွင္-မိုးရွင္း) လုပ္လိုက္ေသးတယ္။

(အက္ရွင္)မယူေရးဘက္က တရုပ္ နဲ႕ ရုရွားတို႔ကစကားေျပာျပီး (အက္ရွင္)မယူေရးကို ဆန္႔က်င္သည့္ဘက္က ေနာ္ေ၀ နဲ႔ နယူးဇီလန္တို႔က ေျပာၾကတယ္။ မဲခြဲတဲ့အခါ (အက္ရွင္)မယူေရးကို ေထာက္ခံမဲ ၅၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၉၀ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၄၃ မဲရလို႔ နအဖ-တရုပ္-ရုရွား ၀န္ရိုးတန္းဘက္က ရွံဳးသြားပါတယ္။

ေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို (စပြန္ဇာ)လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ (အီးယူ)ကိုယ္စား ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံဘို႕ စကားေျပာသလို မေထာက္ခံဘို႔ နအဖ ကိုယ္စားလွယ္က စကားေျပာတယ္။ (ဘာေဘဒို ့စ္)၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ မေလးရွား၊ အီဂ်စ္၊ ထိုင္း၊ ဆီးရီးယား၊ အီေကြေဒါႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ေတြက ႏိုင္ငံတခုခ်င္းအလိုက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးကို မေထာက္ခံေၾကာင္းအပါအ၀င္ အဆိုကို ကန္႕ကြက္မယ္ဆိုတာေျပာၾကတယ္။ မဲခြဲတဲ့အခါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမဲ ၈၉ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၉ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၆၃ မဲနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဘဲလားရပ္၊ က်ဴးဘား၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ တို႔က ကန္႔ကြက္မဲထည့္ရျခင္း အေၾကာင္းေျပာျပီး ဂ်ပန္နဲ႕ ဘရာဇီးက ေထာက္ခံမဲထည့္ရျခင္းအေၾကာင္း၊ ေကာ္စကာရီကာမွ (အက္ရွင္)မယူေရးအဆိုကို ကန္႔ကြက္ရျခင္းအေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီးတဲ့ေနာက္ နအဖ ကိုယ္စားလွယ္က ရုရွားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာပါတယ္။

ဘက္ႏွစ္ဘက္ကို ခြဲၾကည့္လိုက္ရင္ နအဖ အလိုေတာ္ရိႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းထဲမွာ အိမ္နီးခ်င္းေတြ အကုန္ေလာက္ပါေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဘဂၤလားဒက္ရွ္၊ တရုပ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘူတန္၊ ေလာ၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္တို႕က (အက္ရွင္)မယူေရးအဆို ေထာက္ခံတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ကေမၻာဒီးယားနဲ႕ အေရွ႕တီေမာတို႕ေတာ့ ဒီဘက္မွာ ပါပါတယ္။ နီေပါ၊ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႕ ပါကစၥတန္တို႕က ၾကားေနခဲ့တယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွာ အယ္လ္ဂ်ီရီးယား၊ အဇာဘိုင္ဂ်မ္၊ ဘဂၤလားဒက္ရွ္၊ ဘိုင္လိုရပ္စ္၊ ဘရူႏိုင္း၊ တရုပ္၊ ကို႕တ္တီဘြား၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီဂ်စ္၊ အိႏၵိယ၊ အီရန္၊ ေလာ၊ လစ္ဗ်ာ၊ မေလးရွား၊ နမီဘီးယား၊ ႏိုက္ကာရာဂါြ၊ အိုမန္၊ ရုရွား၊ ဆိုမာလီ၊ သီရိလကၤာ၊ ဆီးရီးယား၊ အုဇဘက္ကစ္စတန္၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ဇင္ဘာေဘြတို႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ျပည္တြင္းနဲ႕ႏိုင္ငံတကာမွာ အဲလိုတိုက္ပြဲေတြၾကမ္းေနခ်ိန္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အတြင္းထဲမွာလဲ အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႕ အခ်င္းခ်င္း ေ၀ဖန္ေရး(ဘေလာကာ)စစ္ပြဲ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနဆဲပါ။ (အင္စီဂ်ီယူဘီ)နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ အေၾကာင္းကိစၥေတြ ေ၀ဖန္ၾကတာကို ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္တရပ္ျဖစ္လို႔ ၾကိဳဆိုပါတယ္။

(စီစီ)ကိစၥလို႔ အတိုေခၚတဲ့ ကုလသမဂၢမွာ ကုလားထိုင္ေနရာ(ခ်ဲလင့္)လုပ္တာက ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီကိစၥျဖစ္လို႔ ေလးေလး နက္နက္ သိဖို႔ -ေဆြးေႏြးဖို႔လိုပါတယ္။ မီဒီယာမွာေျပာရတာမ်ိဳးနဲ႕ ဘေလာ့ခ္မွာေရးရတာမ်ိဳး မတူႏိုင္သလို တစ္ခ်ိဳ႕ အပိုင္းကို အတြင္းၾကိတ္ေဆြးေႏြးဖို႔ နဲ႔တံခါးပိတ္ေျပာရတာမ်ိဳးတို႕လဲ ရွိေနပါတယ္။ လုပ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ဘက္ကေန အေထာက္အထား၊ အကိုးအကား၊ အလားအလာေတြကို သက္ဆိုင္သူေတြဆီ မွ်ေ၀-ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြလုပ္ပါတယ္။ လုပ္ထံုးအရ တာ၀န္ခံလုပ္ရမဲ့သူအေနနဲ႕ကလည္း တာ၀န္မခံႏိုင္ရတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြကို စာနဲ႕ေပနဲ႕၊ ေပးသင့္သူမ်ားထံ တေလးတစား ေရးသားေပးပို႔ ျပန္ၾကားထားတာေတြရွိထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အၾကား လြန္ခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္က သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ နားလည္မႈေတြ တိုးတက္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအၾကား မေဆြးေႏြးမီ၊ တပ္ေပါင္းစုေတြအၾကားမွာလဲ က်က်နနနည္းပါး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေသးတယ္။

(စီစီ)ကိစၥက ပညာပိုင္းေရာ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းပါ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးစုျပီး၊ အျပန္အလွန္ေျပာဖို႕လိုတာပါ။ ပညာပိုင္းဆိုတာက လုပ္ထံုး-လုပ္နည္း၊ အလားအလာ၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဥပေဒေၾကာင္းေတြပါ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးစဥ္းစားခ်က္ပိုင္းဆိုတာက ေကာင္းက်ိဳး-ဆိုးျပစ္၊ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မည့္သူ စတာေတြ အနည္းဆံုး ပါပါတယ္။ အခုခ်ိန္အထိ အျမင္ေတြ ထပ္တူ မက်ေသးေပမဲ့ နီးစပ္မႈေတြရွိလာေနပါျပီ။ မတူတဲ့အယူအဆတိုင္းမွာ အားေကာင္းတဲ့ျငင္းဆိုခ်က္ေတြ ကိုယ္စီနဲ႔ပါ။ ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္၊ ေလးေလးနက္နက္ အတူထိုင္ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ (အီမိုးရွင္း)ေတြ၊ (ဖရပ္စေထြးရွင္း)ေတြကေန တင္ျပခ်က္ေတြထက္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ဘက္ကို အႏိုင္ေပးၾကရပါတယ္။ ေဆးခါးၾကီးမ်ိဳတာမ်ိဳးလဲ မ်ိဳႏိုင္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ အေနအထားေတြကို စိုးရိမ္လြန္းလို႕ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အၾကံေပးမႈေတြ၊ ၾကား၀င္တာေတြကလဲ ေလးစားဖို႕ေကာင္းပါတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တာရဲ႕အက်ိဳးက အေပါင္းလကၡဏာကို ရေစပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြက ထုတ္ႏုတ္တာေတြသာျဖစ္ျပီး အကုန္အစဥ္မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဆိုခ်င္တာက မျပည့္မစံုသိရ၊ ၾကားရတာေလးေတြနဲ႕ေတာ့ အမွန္ကုိ ေကာက္ခ်က္ဆြဲမရႏိုင္ဘူးဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာေလးတခု တင္ျပလိုပါတယ္။ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တဦးမွ (အင္စီဂ်ီယူဘီ)သို ့တိုက္ရိုက္ေပးစာဆိုတာကို (ဘေလာ့ခ္)တခုမွာ ကံအားေလ်ာ္စြာ ဖတ္ရပါတယ္။ “ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္က အမ်ိဳသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္နဲ ့စစ္အစိုးရတို ့အၾကား စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားႏို္င္တယ္လုိ ့ဆိုပါတယ္” လို႔ ပါတဲ့အခ်က္ဟာ (အမ္ပီယူ) အျမဲတန္းေကာ္မတီထံ ၃၀-၁၀-၀၈ ေန႕ကျပန္ၾကားခဲ့တဲ့ (အင္စီဂ်ီယူဘီ)ရဲ႕တရား၀င္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ အေတာ္ၾကီး ကြဲလြဲေနပါတယ္။ ၃-၁၁-၀၈ ေန႕မွာ (အမ္ပီယူ)ကေန (အင္စီဂ်ီယူဘီ)ကုိေပးတဲ့စာမွာပါတာေတြနဲ႕လည္း ကြဲလြဲ ေနျပန္ပါေသးတယ္။ အဲလို အနီးကပ္-အတြင္းကပုဂၢိဳလ္မ်ားကေတာင္ ကိုးကားခ်က္ေတြ လြဲေနရင္ တျခားလူေတြဆို ပိုျပီး အမွန္ျဖစ္တာ-ရွိတာေတြနဲ႕ အလွမ္းေ၀းႏိုင္တာမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းပါ။

၂၁-၁၁-၀၈ ေန႕က ကုလသမဂၢမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူ႕အခြင့္အရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္တံုးက မဲေပးပံုစံကိုေလ့လာလိုက္ရင္ (စီစီ)ေကာ္မတီ ၉ ႏိုင္ငံအနက္ ၃ ႏိုင္ငံျဖစ္ၾကတဲ့(အာဂ်င္တီးနား၊ ေနာ္ေ၀နဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)တို႔ဟာ နအဖ ဘက္လိုက္စရာ မရွိပါ။ က်န္ ၆ ႏိုင္ငံထဲက တရုပ္၊ ရုရွား၊ ဘူတန္၊ ကုတ္-တီဗြာ၊ ဇမ္ဘီယာ တို႔ဟာ နအဖ ဘက္သား ျဖစ္ႏိုင္ျပီး၊ ဘာေဘဒို႔စ္က ၾကားေနႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၁၀ဆိုတာကိုလည္း ကြင္းထဲမွာလုပ္ေနရသူေတြကေတာ့ ျငင္းခံု-ေဆြးေႏြး-တိုင္ပင္-ဆံုးျဖတ္မႈေတြ လုပ္ျပီးၾကပါျပီ။ ဂြင္ထဲမွာ လုပ္တဲ့သူေတြလုပ္ေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ အေလးအနက္သမားေတြဆိုရင္ေတာ့ ျပည္တြင္းက အျဖစ္ဆိုးေတြအတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ၊ ႏိုင္ငံတကာစဥ္ျမင့္မွာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ခံစစ္-ထိုးစစ္ေတြကို ဘယ္လို အႏိုင္တိုက္မလဲဆိုတာမ်ိဳးကို လႈပ္ရွားမႈၾကီးကို အျပဳသေဘာမ်က္ႏွာမူတဲ့ စဥ္းစား-အၾကံျပဳမႈေတြနဲ႕ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သင့္ၾကပါေၾကာင္း တေလးတစား ေရးသားပါရေစ။

တင့္ေဆြ
(အင္စီဂ်ီယူဘီ)
၂၅-၁၁-၀၈

TODAY IS MY BLOG BIRTHDAY (1 YEAR OLD) !

Hello, Everybody !!!
Today is 26, November, 2008.
I started to run my blog on 27, November, 2007.

Today is my blog birthday!

Now, I become a one year old blogger.
I did my best for our country, Burma (Myanmar) in previous one year.

Give your comments and ideas to me relating my blog works and politics works for our country, Burma (Myanmar).

I will change my blog name;
from
MYANMAR POLITICAL NEWS AND IDEAS
to
MYANMAR POLITICS ART, NEWS AND IDEA.
Is it good or not?

Nevertheless,
Let's Continue Together to Fight to End the Era of Myanmar Military Junta !!!

Thanks a lot,
BigBBrown,
Nyo Gyi

24 November 2008

LEADERSHIP

ေမတၱာတရားနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္
အရွင္ရာဟုလာ


အတၱဝါဒ ႀကီးစိုးတဲ့အေမွာင္ကမၻာကို အနတၱဝါဒ အလင္းေရာင္နဲ႔ထြန္းညွိဖို႔ ၊ အတၱဝါဒကို အနတၱဝါဒနဲ႔ ေတာ္လွန္ဖို႔ ဘုရားရွင္ဟာ သူ႔ရဲ႕တပည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကို “ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာခရီးကို တစ္ေယာက္တည္းသာ ခရီးႏွင္ၾကရန္ ” မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဒီနည္းနဲ႔ ဗုဒၶရဲ႕သာသနာေတာ္ဟာ အာရွတိုက္ကို ျဖန္႔က်က္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ တကယ့္ကိုလက္ေတြ႔က်ၿပီး ရိုးရွင္းတဲ့နည္းတစ္ခုပါ။ ဒီနည္းရဲ႕ လက္ေတြ႔က်ျပီး ထိေရာက္္မႈ ခြန္အားႀကီးမႈေတြကို စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကည့္ပါ။ မည္သူမဆို ကိုယ့္ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အမ်ားလက္ခံဖို႔က်င့္သံုးဖို႔အတြက္ တစ္ေယာက္တည္း ဦးေဆာင္စတင္ရမည္ ဆိုလွ်င္ ဘယ္အရာေတြရွိသင့္သနည္း ။ ဘယ္အရာေတြရွိရမည္နည္း။

အထက္ပါ ဘုရားရွင္ရဲ႕ မိန္႔ၾကားခ်က္ထဲမွာ ကိုယ္သာလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ ပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ နံပတ္တစ္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ရက္စက္ယုတ္မာျပီး ျပည္သူကို သတ္ျဖတ္အႏိုင္က်င့္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရကို ေတာ္လွန္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားအတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ပါပဲ။

လူတိုင္းဟာေခါင္းေဆာင္၊
ဒီေနရာမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ဦးဇင္းတို႔ မစိုးရိမ္ ပဌာန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မိန္႔ခဲ့တာကို ျပန္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ “ ေအး လူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ အေရးႀကီးဆံုးလိုအပ္တာက ၁။က်န္းမာေရးေကာင္းရမယ္။ ၂။ ေမတၱာတရားရွိရမယ္၊ ဒို႔မိန္႔ခ်င္တာဒါပဲ ကဲ ညည္းေျပာခ်င္တာရွိရင္ေျပာ ” လို႔ တိုတိုပဲ ၾသဝါဒေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ နာယက ဆရာေတာ္တစ္ပါးက ဒကာမႀကီးရဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ ခရီးစဥ္အဆင္ေျပဖို႔ ေမတၱာသုတ္ ရြတ္ဖတ္ရန္ တိုက္တြန္းတဲ့အခါ သံဃာအပါး ၅ဝဝ ေက်ာ္ဟာ မတ္တပ္ရပ္ရင္းပဲ ပရိတ္ေတာ္ကိုရြတ္ဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ၂ဝဝ၃ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းမျဖစ္မီ မႏၱေလးခရီးစဥ္အတြင္းကပါ။

ေမတၱာတရားနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္၊ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ေမတၱာတရား ဟာ တစ္သားတည္က်ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ေမတၱာတရားရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ထက္ အေျခခံအႏွစ္သားကို ၾကည့္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၁။ ေမတၱာထားရွိႏိုင္မႈစြမ္းရည္ ရွိျခင္း (သေကၠာ)
၂။ နက္ရိွဳင္းေသာ ရိုးသားမႈ ရွိျခင္း (ဥဇု သုဟုဇု)
၃။ ေဝဖန္ေထာက္ရွဳ လာပါက လက္ခံနိဳင္ျခင္း (သုဝစ)
၄။ သေဘာထားသိမ္ေမြ႔ျခင္း (မုဒု)
၅။ ငါမွသိ ငါမွတတ္ စသည့္ ေထာင္လႊာမႈ မရွိျခင္း (အနတိမာနိ)
၆။ ငါ ဗဟိုျပဳ ေလာဘကို သိမ္းဆည္းတတ္ရျခင္း (သႏၱဳႆက)
၇။ အသက္ေမြးမႈေကာင္းမြန္ သန္႔ရွင္းျခင္း (သုဘရ)
၈။ အေရးမပါတဲ့ ကိစၥေတြကို ျဖဳတ္ပစ္ႏိုင္ျခင္း ( အပၸကိစၥ)
၉။ မေတြမေဝဘဲ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိျခင္း ( သလႅဟုက ဝုတၱိ)
၁ဝ။ အၾကည့္အရွဳအေနအထိုင္ အစားအေသာက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း( သႏၱျိႏၵိယ)
၁၁။ ေတြးေခၚေျမာ္္ျမင္မႈ ရင့္က်က္ျခင္း ( နိပက)
၁၂။ အေျပာအဆို အမူအရာ မႀကမ္းတမ္းျခင္း ( အပၸ ဂဗၻ)
၁၃။ ရင္းႏွီးသူ ဦးစားေပးစနစ္မရွိရျခင္း ( ကုေလသဝ နႏုဂိဒၶ)
၁၄။ အျပစ္ရွိဖြယ္ကို အေသးအဖြဲကစ၍ မလုပ္ရျခင္း (နစ ခုဒၵမာစရ)
၁၅။ အဃာတ ရန္သူမရွိရျခင္း( အေဝရ)
၁၆။ သေဘာထား မက်ဥ္းေျမာင္းရျခင္း( အသမၺါဓ)
စတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြက ေခါင္းေဆာင္တိုင္းမွာ ရွိသင့္တဲ့ စိတ္ဓါတ္အရည္အခ်င္းပါ။ ေန႔စဥ္အသံုးခ် ေမတၱာပါ။

တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာခရီးကို တစ္ေယာက္တည္းသာႏွင္ၾက၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေခါင္းေဆာင္ၾကဆိုတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ မိန္႔ၾကားေနပံုကို ျမင္ေယာင္ရင္း ေရွးရႈေမတၱာ ကရုဏာနွင့္ အစခ်ီတဲ့ လကၤာေလးကို ေျပးရင္းလႊားရင္း ရြတ္ဆိုခဲ့တဲ့ ငယ္ဘဝေလးကို အမွတ္ရမိပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္-
အရွင္ရာဟုလာ


------------------------------------------------------------------------------------------
(Article Cartoon - http://www.truthdig.com/images/eartothegrounduploads/burma_col500.jpg)

FREE OUR NITRIC ACID !

အမိန္႕မခ်ခင္ 10 မိနစ္အလို၌ေရးသားထားေသာ ေဇယ်ာေသာ္ ႏႈိုးေဆာ္ခ်က္,,,Best Regards,

Min Yan Naing
Generation Wave
www.generation-wave.blogspot.comcom