23 February 2015

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကဗ်ာ၊ သီခ်င္း၊ ပန္းခ်ီႏွင့္ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား၏ ေၾကညာခ်က္

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကဗ်ာ၊ သီခ်င္း၊ ပန္းခ်ီႏွင့္ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား၏ ေၾကညာခ်က္ 
(၁၆ - ၂ - ၂ဝ၁၅)
၁။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒအား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးအား ႐ိုးသားစြာ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားထုႀကီးက ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္(၁၁)ခ်က္အား ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လိုက္ေလ်ာလက္ခံေပးခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း သိရွိရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ လိုက္ေလ်ာလက္ခံေပးခဲ့ျခင္းကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ ယခုအခါ သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပခ်ီတက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားစစ္ေၾကာင္းမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ေခတၱသပိတ္ရပ္နားထားေသာ ေက်ာင္းသားစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ တရားဝင္အတည္ျပဳ ျပဌာန္းေပးသည့္အခ်ိန္အထိ ဆက္လက္သပိတ္ေမွာက္ခ်ီတက္သြားမည့္ ေက်ာင္းသားပင္မစစ္ေၾကာင္းဟူ၍ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုေပၚေပါက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၄။ ထိုကဲ့သို႔ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခု ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားထုႀကီးသည္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒေျပာင္းလဲေရးဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ တည္ရွိေနၾကသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေခတၱသပိတ္ရပ္နားထားေသာ ေက်ာင္းသားစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္သပိတ္ေမွာက္ခ်ီတက္ၾကမည့္ ပင္မစစ္ေၾကာင္းကိုပါ ဆက္လက္၍ အားေပးေထာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒအား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားထုႀကီးတစ္ရပ္လံုး၏ လံုၿခံဳေရးအား အထူးပင္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနမိပါသည္။

၆။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႐ိုးသားစြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားထုႀကီး၏ လံုၿခံဳေရးကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထိုကဲ့သို႔ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာေသာသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကသာလွ်င္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိေပးေျပာၾကားရင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးအား ဆက္လက္အားေပးေထာက္ခံသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာ အေလးအနက္ ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

ကဗ်ာ၊ သီခ်င္း၊ ပန္းခ်ီႏွင့္ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား