15 May 2011

Do Thein Sein Forget His Real Father?

အေဖေမ့ၿပီး ပေထြးကို ဂါရ၀ျပဳတဲ့ သိန္းစိန္ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္အသက္ေပးသြားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမွဴးျပဳသည့္ အာဇာနည္မ်ား၏ အာဇာနည္ဗိမာန္တြင္ ဂါရ၀ျပဳေလ့မရွိခဲ့ဘဲ

အင္ဒိုနီးရွားေရာက္သခိုက္ အင္ဒိုသူရဲေကာင္းဗိမာန္၌ အင္ဒိုသူရဲေကာင္းမ်ားအား သိန္းစိန္ ဂါရ၀ျပဳေနစဥ္
(6, May, 2011)

ပေထြးဂါရ၀ျပဳ သိန္းစိန္ ဓာတ္ပံု- (10, May, 2011) ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ (၆)မွ

---------------------
သိန္းစိန္နည္းတူ အေဖေက်ာ္ၿပီး ပေထြးလြမ္းခဲ့ဖူးတဲ့ ေမာင္ေအးစစ္ႀကံ ႔ ဖြတ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ဆိုးသည့္မိုက္သည့္ ကလိန္က်သည့္အရာ၌ တစ္ဂိုဏ္းတည္း တစ္ဥာဏ္တည္း၊ စိတ္တူကိုယ္တူ ဆိုးေဖာ္မိုက္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သိန္းစိန္၏ အာဏာရွင္စီနီယာျဖစ္ေသာ ေမာင္ေအးသည္လည္း ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္အသက္ေပး
သြားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမွဴးျပဳသည့္ အာဇာနည္မ်ား၏ အာဇာနည္ဗိမာန္တြင္ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြမခ်ခဲ့ဘဲ

(2008, October, 8) ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရာက္သခိုက္ ဘဂၤလားအာဇာနည္ဗိမာန္၌ လြမ္းသူ ႔ ပန္းေခြခ်ခဲ့ဖူးပါသည္။

Reference:
"ကိုေမာင္ေအး တစ္ေယာက္ အေဖေက်ာ္ၿပီး ပေထြးကိုလြမ္းျခင္း" Ko Maung Aye Forgot His Real Father?
http://bigbbrown.blogspot.com/2008/10/ko-maung-aye-forgot-his-real-father.html