13 February 2009

AUNG SAN'S LOVE

အာဇာနည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေက်းဇူးတရား

(အေတြးအျမင္၊ အမွတ္(၂၀၃)၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ (၅-၆)မွ ေခါင္းႀကီး)


ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၂)ရက္- ၆၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ႏွင့္

ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၃)ရက္- ၉၄ ႏွစ္ျပည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔

မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳတင္ဆက္သည္ ။

Photos taken from : http://aklatt2008.multiply.com/photos/album/4/

GW's AcTiOn 4 AuNg SaN's BiRtHdAy !!!ေတာ္လွန္ေရးေမာင္ႏွမမ်ားခင္ဗ်ား
က်ေနာ္တို႔ Generation Wave (မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး)မွေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ျမန္မာ့သူရဲေကာင္း အာဇာနည္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ေမြးေန႔ကို ရည္စူး၍ ဂုဏ္ျပဳလႈပ္ရွားမႈတရပ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ယခုလႈပ္ရွားမႈကို ၂၀၀၈ ႏို၀င္ဘာလမွစတင္ျပီး တိတ္တဆိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနေသာ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းပံုမ်ားကို ရိုက္ႏိွပ္ျပီး လက္လွမ္းမီသမွ်ျဖန္႔ေ၀ခဲ့့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
--
regards
moethway
Generation Wave

WELCOME. UNITY

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ (NCGUB)
ညီညြတ္ေရးပန္ၾကားခ်က္အား ၾကိဳဆိုျခင္း

ေန႕စြဲ၊ ၁၁-၂-၀၉

၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၁)ရက္ေန႕က ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ DVB မွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ “အဂၤါ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းသူမ်ား”၏ ပန္ၾကားခ်က္အား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ (NCGUB) မွ အေလးအနက္ ၾကိဳဆိုအပ္ပါသည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလသည္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးတခုလံုးအတြက္ ညီညြတ္ေရးကို ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ သမိုင္း၀င္ ေန႕ရက္ ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနေပသည္။ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္အရ ျပည္သူ လူထုအက်ိဳး သယ္ပိုးရန္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရသည္ လူထုကျဖစ္ေစလိုေသာ ညီညြတ္ေရးအား ေလးအနက္ထားပါသည္။ ညီညြတ္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ “ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ”ဟူ၍ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဒပ္ဘလင္တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ ညီလာခံ၌လည္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြင္း ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္းဆံုး အေျဖရွာျခင္း၊ အားလံုး လက္ခံေဆာင္ရြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း ပိုမိုတူညီ၊ ညီညြတ္မည့္ လုပ္ငန္းရပ္ကိုပါ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြင္း၌သာမက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္သည့္အစည္းအေ၀းၾကီးတရပ္ကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါေသးသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းၾကီးမွ “ညီညြတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား” ဟူသည့္ (မာလာဟိုက္)ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္၏အခ်ဳပ္မွာ “ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ရန္ဟူသည့္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖၚေဆာင္ရန္ ညီညြတ္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တရပ္အတြက္ လက္တြဲရြက္ေဆာင္ၾကရန္ သေဘာတူညီၾကပါသည္။” ဟုျဖစ္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ ညီညြတ္မႈကိုသာမက လုပ္ငန္းဆိုင္ရာတူညီမႈအတြက္ကိုပါ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

သို႕အတြက္ အမ်ိဳးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ညီညြတ္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားအား ေလးစားစြာ ကတိျပဳ ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ (NCGUB)

Media contact: ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၊ +91 981-000-3286

10 February 2009

MYA YEE NANDAR FIRE

ျမရည္နႏၵာမီး
(၁၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၀၀၉)
မႏၱေလးၿမိဳ႕သစ္၊ ျမရည္နႏၵာရပ္ကြက္တြင္ (၉၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၀၀၉) ရက္ေန႔ ညေန (၃)နာရီခန္႔တြင္ စတင္ ေလာင္ကၽြမ္းေသာ မီးမွာ ညေန (၅)နာရီခန္႔တြင္ ၿငိမ္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမရည္နႏၵာရပ္ကြက္၊ ၅၅ လမ္းႏွင့္ ၅၄ လမ္းၾကား၊ ခတၱာလမ္းႏွင့္ ပိေတာက္လမ္းၾကားတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္ေျခ (၃၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ႏွင့္အတူ ကားမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ အျခား အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား မီးထဲပါသြားေၾကာင္း သိရသည္။

၀ပ္ေရွာ့ႏွင့္ ေမွာင္ခိုဓာတ္ဆီအေရာင္းဆိုင္ တြဲထားေသာ အိမ္မွ စတင္ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း ျဖစ္ကာ လူအေသအေပ်ာက္မ်ား (၃ ဦးခန္႔) ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
(တစ္ကမၻာလံုး ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေနခ်ိန္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗမာျပည္ႀကီးတြင္ စစ္အဆိုးရမွ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ခ်မေပးဘဲ ထားရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ မီးေဘးဖိတ္ေခၚ ေမွာင္ခို ေလာင္စာဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျမက္လို ေပါလ်က္ပင္ရွိပါေသးရာ ေရွ႕ဆက္၍ မီးသတင္းမ်ား ထပ္မံ ၾကားၾကရဖြယ္ရွိပါေသးသည္။)

ေလာင္ကၽြမ္းခ်ိန္တြင္ ထံုးစံအတိုင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံ သံဃာေတာ္မ်ားမွ ကားမ်ားႏွင့္ ေရာက္ရွိလာၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ မီးၿငႈိမ္းသတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ လာေရာက္ မီးသတ္ေသာ စစ္အဆိုးရမီးသတ္ကားမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ေရမပါလာျခင္း၊ ေရတြန္းစက္ပ်က္ေနျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မီေလာင္ေသာအခ်ိန္သည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဗထူးေဘာလုံးကြင္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ- ဗိုလ္လုပြဲ- (မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္း) ကန္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘာလံုးပြဲ ၾကည့္ဖို႔ စစ္အဆိုးရ၏ ဇြတ္အတင္း အေခၚခံရေသာ ျမရည္နႏၵာ ရပ္ကြက္သားအခ်ိဳ႕မွာ ဗထူးကြင္းမွ ၿမိဳ႕သစ္ ျမရည္နႏၵာသို႔ အေျပးျပန္ေသာ္လည္း အိမ္မ်ား မီးထဲ ပါသြားသည္ႏွင့္သာ ႀကံဳၾကရသည္လည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
(စကားခ်ပ္ - ဗိုလ္လုပြဲတြင္ အိမ္ရွင္ မႏၱေလးတိုင္းအသင္းကသာ ဗိုလ္စြဲသြားပါ၏။)
BigBBrown
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIRE PHOTOS slideshow ALBUM

17th SHWE KYIN MEETING

(၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊက်င္နိကာယ ဂိုဏ္းလံုးကၽြတ္သံဃာ့အစည္းအေ၀းႀကီး က်င္းပ ၿပီးစီး

(၈၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၀၀၉)


သာသနာေတာ္လံုးဆိုင္ရာ ေရႊက်င္နိကာယ ဂိုဏ္းလံုးကၽြတ္သံဃာ့အစည္းအေ၀းႀကီးကို ၁၃၇၀-ျပည့္ႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း (၁၂-၁၃-၁၄)ရက္မ်ား (၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆-၇-၈)တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးေတာင္ေတာ္ ေျမာက္ဘက္အဆင္း၊ မတၱရာကားလမ္းမအနီး `မဟာဓမၼိကာရာမ ေရႊက်င္တိုက္မႀကီး´ တြင္ က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ထို မဟာဓမၼိကာရာမ ေရႊက်င္တိုက္မႀကီးမွာ ပဥၥမသံဂါယနာတင္ မင္းတုန္းမင္းက ပထမ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ႀကီးအား ၁၂၂၂-ခုႏွစ္တြင္ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗမာတစ္ႏိုင္လံုးရွိ ေရႊက်င္ဂိုဏ္း၀င္သံဃာေတာ္ငါးေသာင္းခန္႔တို႔၏ ကိုယ္စား သာသနာပိုင္၊ ဒုတိယသာသနာပိုင္၊ ရတၱညဴမဟာနာယက၊ ဂိုဏ္းလံုး၀န္ေဆာင္နာယက၊ ၀ိနည္းျပန္ဌာနမ်ား၏ ဥကၠဌ၊ တိုင္းၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယက ဥကၠဌ စသျဖင့္ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတလြားရွိ ျပည္ပသာသနာျပဳဆရာေတာ္မ်ားလည္း ၾကြေရာက္ေတာ္မူေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း ေရႊက်င္ဂိုဏ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စာေပပညာရွင္ ဆရာေတာ္ (၇) ပါးတို႔က စာတမ္း (၇)ေစာင္ ျပဳစုတင္သြင္း ဖတ္ၾကားေတာ္မူရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၁။ ဆာလင္းႀကီးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱအာဒိစၥ၀ံသ
၂။ ၀ါးခ်က္၊ က်စြာဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱလကၡဏ
၃။ မႏၱေလး၊ မတၱရာသူေဃးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱမာနိတသိရီဘိ၀ံသ
၄။ မႏၱေလး၊ စည္ရွင္ နာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱအဂၢဥာနာဘိ၀ံသ
၅။ ပဲခူး၊ ၾကခတ္၀ိုင္း တိုက္အုပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱေညယ်ဓမၼာဘိ၀ံသ
၆။ အမရပူရ၊ မဟာဂႏၶာရံု နာယက စာခ်ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ၀ိမလဗုဒၶိ
၇။ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕၊ စံကင္း အတုလဂုဏ္ေရာင္ဆရာေတာ္ ဇယေမဒနီ အရွင္နႏၵိယ

(ၾကားသိရေသာ သတင္းမ်ားအရ အမွတ္စဥ္ ၅/- ပဲခူးၾကခတ္၀ိုင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းသို႔ လာေရာက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အတိအက်၊ အေသးစိတ္ မသိရွိရပါ။)

ညစဥ္တရားပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီး
ပထမည - ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ
ဒုတိယည - တိပိဋကဓရ ေယာဆရာေတာ္ အရွင္သိရိႏၵာဘိ၀ံသ
တတိယည - သီတဂူ ကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္ အဓိပတိ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ဥာဏိႆရ
တို႔က အသီးသီး တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။

(မႏၱေလးၿမိဳ႕ကို ၁၂၂၁-ခုႏွစ္တြင္ တည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၃၇၁-ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တည္နန္းတည္ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၀)ျပည့္မည္။ ေရႊက်င္ဂိုဏ္းႀကီးမွာလည္း ၁၂၂၂-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပၚထြန္းခဲ့ရာ လာမည့္ ၁၃၇၂-ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၀)ျပည့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။)

ညိဳႀကီး

ဓာတ္ပံုမ်ား- BigBBrown

အေရးအသားအားလံုးနီးပါး ခ်ဳံ႕ကိုးကား -
(၃၊ ၂၊ ၀၀၉)ေန႔ထုတ္ မႏၱေလးေန႔စဥ္သတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ-၅ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ `ဇယေမဒနီ အရွင္နႏၵိယ (ဓမၼာစရိယ၊ ဒီဃဘာဏက)´ ၏ `(၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊက်င္ဂိုဏ္း သံဃာ့အစည္းအေ၀းႀကီး´ ေဆာင္းပါး ။

ဓာတ္ပံုမ်ား ျပခန္း
ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား၏ ရုပ္တုမ်ား ျပခန္း

ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရုပ္ထု

08 February 2009

ACADEMY POEM or SILENT POEM

“အကယ္ဒမီ ကဗ်ာ”
သို႔မဟုတ္
“အသံတိတ္ ကဗ်ာ”
- ညိဳႀကီး -ဗမာ
ရိုဟင္ဂ်ာ
အာဖရိကား
ႏွင့္ အျခားေသာ
အတိုက္အခိုက္၊ အက်အဆံုး၊ အရႈံးအႏိုင္မ်ား ။

ဒုကၡေတြကို ေခါင္းေပၚတင္ရြက္ၿပီး
ကမၻာ့ရြာထဲ ေစ်းလွည့္လည္ေရာင္းရတယ္
အသံေတြ နာ
မ်က္လံုးေတြ နာ
စိတ္ေတြ နာ ။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
အစြမ္းအစ
ဘ၀
၀ယ္သူမဲ့ ပုပ္သိုးသြားႏိုင္တဲ့ အိပ္မက္ ။

လိုခ်င္ရမၼက္ေတြနဲ႔
အာသာဆႏၵအမိုက္အမဲေတြနဲ႔
ေထြးေရာယွက္တင္ျဖစ္ေနၾက
ပဋိပကၡေတြ
အတၱဟိတေတြ
ထြန္းကားေမြးယူေနၾက ။

ကယ္ေတာ္မူပါ ျမတ္စြာဘုရား
ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ ဘုရားသခင္
ဘာသာတရားကို ျပက္ရယ္ျပဳၿပီး စစ္ေတြခင္းၾက
ေသနတ္၊ ေငြ၊ အာရံုေတြေနာက္လိုက္ၾက ။

လူဆိုးနဲ႔ သဘာ၀ဆိုးေတြ ေပါင္းစည္းမိၿပီး
အႏၱရာယ္မုန္တိုင္းေတြလည္း ဆင္ကုန္ၾကၿပီ ။

အမ်ားနဲ႔ ကိုယ့္ေကာင္းက်ိဳးလြန္ပြဲမွာ
ဘယ္မိုးေတြ ေစြလာမွာပါလဲ ။

ကိုယ္က်ိဳးသမားေတြ ကိုယ္က်ိဳးနည္းပါေစ
ပရဟိတမ်ားသာ ဖြံ႕ထြားႀကီးပြားေစ ။ ။

ညိဳႀကီး

(၃၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၀၀၉)
http://bigbbrown.blogspot.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(“သစ္ခက္သံလြင္”ဘေလာ့ဂ္မွ ခင္လြန္း၏ “ကမၻာေျမရဲ႕သီခ်င္းျမစ္တစင္း” ကဗ်ာကိုဖတ္မိၿပီး “အသံတိတ္ကဗ်ာ” ကို ေရးမိသည္။)

ခင္လြန္း၏ “ကမၻာေျမရဲ႕သီခ်င္းျမစ္တစင္း”
http://thitkhetthanlwin.blogspot.com/2009/01/blog-post_31.html