21 November 2015

ေဆာင္းမခိုတဲ့ အာဃာတနဲ႔ ဘာသာမသိတဲ့ က်ည္ဆံ - ေအာင္သစ္ၾကည္


ေဆာင္းမခိုတဲ့ အာဃာတနဲ႔ ဘာသာမသိတဲ့ က်ည္ဆံ

ေအာင္သစ္ၾကည္

ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာမဂၢဇင္း
အမွတ္ (၆၁)၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္