11 September 2009

ABMA'S New Challenge For SEPTEMBER, 2009

ေၾကညာခ်က္ႏွင့္သစၥာဓိ႒ာန္(၁၀-၉-၀၉)

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာသံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

http://sanghaalliance.blogspot.com/
http://allburmamonksalliance.org/


၀၁-၄၁၅၅၁၈၇၆၆၃( ဦးပညာေဇာတ- ျပည္ပတာ၀န္ခံ)
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ။

07 September 2009

Kokang Leaders' Bank Accounts Were Under Control

" ကိုးကန္႔ဖုန္ၾကားရွင္၏ ျပည္တြင္း Bank Accounts မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ စစ္အဆိုးရက ညႊန္ၾကား "

ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားရွင္ႏွင့္တကြ သူႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလံုး၏ Bank Accounts မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ ျပည္တြင္းရွိ အစိုးရဘဏ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအားလံုးအား စစ္အဆိုးရက ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္မ်ားအတြင္းကလည္း ကိုးကန္႔ဖုန္ၾကားရွင္၏ မိသားစုပိုင္ ပစၥည္း၊ အိမ္ယာမ်ားကို စစ္အဆိုးရက လိုက္လံခ်ိတ္ပိတ္သိမ္းယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------