05 February 2009

TRUE LOVE FOR NARGIS SUFFERERS (2)

နာဂစ္ (၉)လျပည့္

စာေပႏွင့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္မ်ား၊ စာအုပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားက နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ေဒသတြင္
မူလတန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၿပီးစီး

(2nd, February, 2009)

-----------------------------------------------------------------------
ကမၸည္းေမာ္ကြန္း

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂/၃ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ
နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားသည့္
ဖ်ာပံုျမိဳ ႔နယ္၊ က်ံဳကူေက်းရြာအုပ္စု၊ က်ံဳကူ တူးေျမာင္းေက်းရြာရွိ
ဤအမွတ္(၈၈) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းကို
စာေပႏွင့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္မ်ား၊ စာအုပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားက
အလ်ားေပ (၉၀)x အနံေပ (၃၀) x အျမင့္(၁၇)ေပရွိ
အုတ္ညွပ္တိုက္ေက်ာင္းေဆာင္၊ လမ္း၊ တံတား၊ အုတ္ေရကန္၊ ေရအိမ္ႏွင့္ ေက်ာင္းၿခံ၀န္းတို႔ကို က်ပ္ေငြသိန္း (၂၆၀)
ကုန္က်ခံ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ
၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္
ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
-----------------------------------------------------------------------

အမွတ္ ၈၈၊ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း၊ က်ံဳကူတူးေျမာင္းေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ ႔နယ္
-----------------------------------------------------------------------

TRUE LOVE FOR NARGIS SUFFERERS (1)
http://bigbbrown.blogspot.com/2008/11/true-love-for-nargis-sufferers_09.html

Ireland MPU 26-1-09 Consultation Meeting News

“ညီညြတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊” မာလာဟိုက္ ေၾကညာခ်က္ ၂၆-၂-၀၉

“တစုတစည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈတရပ္ႏွင့္ တူညီေသာဘံုရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖၚေဆာင္ရန္ ဘက္ေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ၀ိုင္း၀န္း အေကာင္အထည္ေဖၚမည္”• ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ (MPU)၏ စတုတၴအၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံအျပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕(NCGUB) သည္ ၂၄-၂-၀၉ မွ ၂၆-၁-၀၉ ေန႕အထိ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ တိုင္းရင္းသား၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူမွဳေရးအဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးတို႕အပါအ၀င္ ေလ့လာသူမ်ား အားလည္း ဖိတ္ၾကားလ်က္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၊ မယ္လဟိုက္၊ ဂရင္းဟိုတယ္တြင္ “က်ယ္ျပန္႕ေသာ ညွိႏႈိင္း တိုင္ပင္မႈအစည္းအေ၀းၾကီး” တရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
• ယင္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ အႀကံဳစဖူး အဆိုးျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚေနသည့္ကာလအတြင္း က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
• အဆံုးတြင္မူ “တစုတစည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈတရပ္ႏွင့္ တူညီေသာ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖၚေဆာင္ရန္ ဘက္ေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ေဖၚေဆာင္ရန္ ၀ိုင္း၀န္း အေကာင္အထည္ေဖၚမည္”ဆိုသည္ကို အားလံုးက သေဘာတူညီၾကေပသည္။

“ညီညြတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊”
မာလာဟိုက္ ေၾကညာခ်က္
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္

၁။ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားကုန္ေသာ က်ေနာ္တို႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ မွ ၂၆ ရက္ေန႕အထိ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ (မာလာဟိုက္)တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းပြဲျဖစ္ေျမာက္ရန္ အေထာက္ကူေပးေသာ ဗားမား-အက္ရွင္းအိုင္ယာလန္ (Burma Action Ireland) ႏွင့္ အိုင္ယာလန္ သမၼတႏိုင္ငံအစိုးရတို႕၏ ေစတနာႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲွ ေက်းဇူးတင္ရွိၾကသည္။

၂။ မည္မွ်ပင္ ႀကီးမားဆိုး၀ါးေသာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရေစကာမူ ျမန္မာျပည္သူ လူထု လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစရန္ အႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္ကို ရင္ဆိုင္ အန္တုလ်က္ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ မဆုတ္မနစ္ေသာ လံု႕လ၀ီရိယႏွင့္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾက ကုန္ေသာ ျပည္တြင္းမွ ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္းမ်ားအား ေလးစားဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

၃။ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ၿပီး၊ အမ်ားစုသည္ ျပင္းထန္ ၾကမ္းတမ္းလွေသာ ေထာင္တြင္း အေျခအေနတြင္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ဆက္လက္ ခံစားေနၾကရကုန္ေသာ သတၱိေျပာင္ေျမာက္လွသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားလံုးကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း အေလးအနက္ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

၄။ (၈၈) မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦး အပါအ၀င္ အဖမ္းအဆီးခံ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ဦးတင္ဦးတို႕ႏွင့္တကြ၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ႃခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးပါရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအား ေတာင္းဆိုသည္။

၅။ ျမန္မာ့အေရး ေထာက္ခံအုပ္စုမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ (အင္စတီက်ဳ)မ်ား အားလံုးတို႕၏ မဆုပ္အနစ္ေသာ ကူညီ ေထာက္ပံ့ကုညီမႈမ်ားအတြက္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ အေလးအနက္ တန္ဖိုးထားအပ္ပါသည္။

၆။ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို အေျခခံလ်က္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖင့္ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးႀကိဳးစားေနျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေသေရးရွင္ေရး အၾကပ္အတည္းသို႕ ေရာက္ရွိေနေပသည္။

၇။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အားလံုးသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအား လံုး၀လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ အေျခအေနဆိုးအား ျပဳျပင္ရန္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အခ်ိန္ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ရာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ တိုင္းျပည္ အက်ဳိးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုႏွင့္ တညီတညြတ္တည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သႏၷိ႒ာန္ႏွင့္ နားလည္မႈ မ်ား ရရွိခဲ့ၾကေပသည္။

၈။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ရန္ ဟူသည့္ ဘံုရည္ မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖၚေဆာင္ရန္ ညီညြတ္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တရပ္အတြက္ လက္တြဲရြက္ေဆာင္ၾကရန္ သေဘာတူညီၾကပါသည္။

၁) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ NCGUB
၂) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ MPU
၃) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ AAPP
၄) ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF
၅) ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကေနဒါမိတ္ေဆြမ်ား CFOB
၆) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) ENC
၇) ျမန္မာျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ FBF
၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု FDB
၉) သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ IBMO
၁၀) အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) NLD/LA
၁၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ကြန္ဂရက္ SYCB
၁၂) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) WLB


ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ

04 February 2009

EXPLANATION BY TINT SWE

ရွင္းျပီးရင္း ရွင္းေနရသည့္ ရွင္းေနခဲ့သည့္ကိစၥ
- တင့္ေဆြ -

ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္တြင္ “စစ္အစိုးရဆန္႔က်င္ဖို႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္တာ သင့္ေတာ္ပါရဲ႕လား“ရွင္းျပဖုိ႔လိုအပ္သည္”ဟု ဆိုထားသျဖင့္ ရွင္းပါမည္။ ရွင္းလည္း ရွင္းျပီးသားပါ။ ခက္သည္က ရွင္းထားျပီးအခ်က္ကိုလည္း ရွင္းပံုမေပၚျဖစ္ေနလို႕၊ ထပ္ျပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းၾကီး ရွင္းျပရပါေတာ့မည္။

(၁) မဲဆြယ္ မဲ၀ယ္ ဇာတ္လမ္းဆိုတာ မရွိပါေၾကာင္း၊ တာ၀န္ရွိအဖြဲ႕အစည္းၾကီးႏွစ္ခုမွ ပူးတြဲအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ျပီးသကာလ၊ ၂-၂-၀၉ ေန႕က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ခဲ့ျပီးပါျပီ။ ထပ္ကြန္႕လာျခင္းမွာ မဟုတ္တမ္းတရား စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထပ္ခါထပ္ခါ ေစာ္ကားရာက်ေနပါသည္။ အလုပ္ေတြက တေလွၾကီးရွိေနေသာေၾကာင့္ သူတို႕ မရွင္းအားၾကပါ။

(၂) ယခင္က ကုလေနရာအေရးကို (ဒပ္ဗလင္)မေရာက္မီအထိ (မဲေဆာက္)အေျခစိုက္ႏွင့္ (၀ါရွင္တန္) အေျခစိုက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ထဲထဲ၀င္၀င္၊ ေလးေလးနက္နက္ ေလ့လာ၊ ေဆြးေႏြး၊ ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ၾကပါသည္။ ညီလာခံေရာက္ေသာအခါ အားလံုးေသာကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယင္းပုဂိဳလ္တို႕၏ အျပန္အလွန္ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တေလးတစား၊ ရင္တမမ ေပးပို႕လာၾကသည့္ အၾကံျပဳစာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အေလးအနက္၊ အျပန္အလွန္၊ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိၾကကာ ပိုမိုသင့္ျမတ္ေသာ အဆံုးအျဖတ္ကို ရရွိေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သြားပါသည္။ သဘာ၀က်က် ျဖစ္ရသည့္ အျဖစ္ပါ။ (ပရီဂ်ဴးဒစ္)မရွိပဲ ဆံုးျဖတ္ၾကသူက အမ်ားဆံုးျဖစ္၍ အေျဖက အဲလိုသာျဖစ္လာပါသည္။ အဆံုးမွာေတာ့ အားလံုးကေန လြတ္လပ္ေသာဆႏနဲ႕မဲေပးခဲ့ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါသည္။

(၃) “(ကမ္ပိန္း)တခုအတြက္ ညီလာခံႀကီးက်င္းပၿပီး မဲခြဲရသည္”မွာ မဟုတ္ေရးခ်ပါ ခင္ဗ်ား။ ယင္းကိစမွာ (အာဂ်င္ဒါ) တခုမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ညီလာခံသည္ ေလးႏွစ္တၾကိမ္ က်င္းပျမဲျဖစ္ရာ၊ ညီလာခံတိုင္းဆိုသလို (ေဟာ့တ္-အစ္ရွဴး) ရွိတတ္ပါသည္။ ေလးႏွစ္အတြင္း အထူးအစည္းအေ၀းမ်ားမွာလည္း ထို႔အတူရွိပါသည္။

· ၁၉၉၅ ညီလာခံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ဦးစြာပဌမ လြတ္လာရသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ခဲ့သည္။

· ၁၉၉၈ (ဆစ္ဒနီ)မွာ (ဆန္ရွင္)အေရးက (ေဟာ့)ျဖစ္ပါသည္။

· ၁၉၉၉ (ဘာလင္)တြင္ (ဒိုနာ-ဒရြတ္ဗင္း)မွသည္ ကိုယ္ပိုင္ ေလးေခ်ာင္းေထာက္ဗ်ဴဟာကို စတင္သည္၊ (အင္-အာရ္-ပီ)အား အစပ်ိဳးေစသည္၊

· ၂၀၀၀ ဒပ္ဗလင္တြင္ (စီအာပီပီ)ႏွင့္ (ရာဇာလီ)တို႕အား အာရံုစိုက္ခဲ့သည္။

· ၂၀၀၁ (ဘရပ္ဆဲလ္)တြင္ (အင္ပီ)မ်ား အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး၊ (အီး-ဘီ-အို)ရံုး၊ (ဒီ-ဗြီ-ဘီ)၊

· ၂၀၀၃ (ဗြန္မားစဗစ္)မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႕၏ ပင္လံုစိတ္ါတ္အား အေလးအနက္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ (စီဗယ္လ္-ဆိုဆိုင္ရ္တီ)တို႕၏ (ကင့္ပိန္း)မ်ား၊

· ၂၀၀၃ (ဆစ္ဒနီ)မွာ (ဒီပဲယင္း)အေရးက လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။

· ၂၀၀၄ ၀ါရွင္တန္၊ (ေက-အင္-ယူ)အပစ္ရပ္စကားေျပာျခင္း၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးပ်က္သုဥ္းျခင္း

· ၂၀၀၆ အီတလီ၊ (တူရိန္)တြင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေရးက်ခဲ့ပါသည္။

(၄) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္းမပါဟု ေလ့လာသူက ဆိုျပန္ပါသည္။ မွားျပန္ပါျပီ၊ အမွားၾကီးပါ။ ညီလာခံတေလွ်ာက္လံုး (ဗီဒီယို)မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ အတြင္းစည္းအတြက္ပါ။ အသံဖိုင္ ထုတ္ျပဘို႕အထိ လိုမည္မထင္ပါ။ တခုသက္ေသျပပါမည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးကို ထိပ္ကေရးထားပါသည္။ ညီလာခံအျပီးက်င္းပေသာ တိုင္ပင္ညွိႏိင္းပြဲ၏ ေၾကညာခ်က္ “Unity for Democracy and Civil Liberties” တြင္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးကို အေလးထားခဲ့ပါသည္။ တပတ္အတြင္းပင္ ေဒၚစုကုိယ္တိုင္ (ဂန္ဘာရီ)အား အနိမ့္ဆံုးသိသာျမင္သာသည့္ အေျပာင္းအလဲသည္ ယင္းအေရးဟု ဆိုလိုက္ပါျပီ။ ယင္းသတင္းထြက္မည့္ေန႕ကပင္ အိႏိယမွာ ထိုအေရးအတြက္ ဆႏျပခဲ့ၾကပါသည္။ တိုက္ဆိုင္တာမဟုတ္ပါ။ ေဒၚစုအား လူၾကားေကာင္းေအာင္ နာမည္ထုတ္ေအာ္ေနသည္ထက္ သူ႕ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေလးစာတာပါ။ တခုေျပာပါရေစ အမတ္တိုင္းက (အင္ဂ်ီအို)ေဒၚလာမစားပါ။

(၅) “စစ္အစိုးရတုိက္သည့္ကိစၥကုိ တုိက္မည့္သူႏွင့္ မတုိက္မည့္သူဟူ၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၾကသည္” မဟုတ္ပါ။ “ဟုတ္သည္ဟု ထင္ျခင္း”အား အံ့ၾသရပါေတာ့သည္။ Credentials Challenge အေရးကို အေပၚယံကေလး ၾကည့္ပါက ယင္းသို႕သာျမင္ႏိုင္သည္က မဆန္းပါ။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကသည္မွာ အတိမ္-အနက္၊ အေလး-အေပါ့၊ အက်ဥ္း-အက်ယ္၊ အလား-အလာ၊ မ်ားစြာမ်ားစြာ ျပည့္စံုသေလာက္ရွိျပီးမွ ဆံုးျဖတ္ၾကခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မဲခြဲလိုသူမ်ားရွိသကဲ့သို႕ (ကြန္ဆင္းဇပ္စ္) ရွာလိုသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ “ဒီလက္နက္ဟာ ဒီေနရာနဲ႕ေတာ္မလာ၊ မေတာ္လား”ဟု အခ်င္မ်ားျခင္းထက္ တျပားမွမပိုပါ။ မဲသည္ အဆိုတခုကိုသာခြဲျပီး လူကိုမခြဲပါ။ လက္တြဲလုပ္ခ်င္စိတ္ကို ဖ်က္မျပစ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕မွာ မဲခြဲျခင္းအလုပ္ေတြ မ်ားစြာရွိခဲ့ျပီး၊ မ်ားစြာလည္းရွိပါဦးမည္။ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ပါလားခင္ဗ်ား။

မေကာင္းသည့္စနစ္အား အမတ္ေတြက မတိုက္ခ်င္ၾကဟု ရိုးစြပ္မႈသည္ ရိုးသားပါ၏ေလာ။ ထို႕ေၾကာင့္ “ရန္သူလည္းအားရ၊ ကုိယ့္ကုန္လည္းေရာင္းရေအာင္” အမတ္ေတြအပါအ၀င္ စစ္အာာရွင္စနစ္ကို တိုက္ေနသူမ်ားအား ဟိုဖက္ကလွည့္ အပုတ္ခ်၊ ဒီဘက္က လွည့္သေရာ္ေနျခင္းမ်ားအား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကရန္ အႏူးအညႊတ္ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။


တင့္ေဆြ

၄-၂-၀၉

please FORGIVE US, MOTHER


Photo- March 8, 2008 (AP Photo/Myanmar News Agency, HO, File)

` ခြင့္လြတ္ပါ အေမ....... ´

* အေမ.. သားသူငယ္ခ်င္ေတြနဲ႔
သားတို႔လူမ်ိဳးေတြ အတြက္..
သားကိုအခ်ိန္နည္းနည္းေပးပါ...။

*သားအရြယ္ေရာက္ၿပီ ဆိုေတာ့
သားတို႔ဘ၀အတြက္ အကိုင္းအခက္
တစ္ခုကို လီွးထုတ္ၿပီး.....
အေမရဲ႕..အိမ္ေရွ႕လမ္းမေပၚမွာ
စိုက္ထူခ်င္တယ္........။

*သားအရြယ္မေရာက္ခင္
သားတို႔ႏိုင္ငံတစ္ခု..
ကမၻာTV ဖန္လ္သားျပင္မွာ
ေနရာတစ္ခုနဲ႔ ဂုဏ္ရွိေစဖို႔....
ကမၻာေလာကႀကီးက ထည့္ေပးလိုက္တဲ့
သား၀ိညာဥ္ကို စေတးလိုက္ျပီ......အေမ...။

* အေမ...သားတို႔ဘ၀...
သားတို႔ႏိုင္ငံ...
ဒုကၡပင္လယ္ ေက်ာက္မီးေသြးႏွယ္
အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္
က်ေရာက္ခဲ့ရတယ္....။

*ဒီစနစ္ ဒီအျဖစ္ေတြက
လႊတ္ေျမာက္ဖို႔
အေမနဲ႔ေ၀း....ရြာနဲ႔ေ၀းစြာ
ေနၾကရတဲ့ သားတို႔ဘ၀...
ၾကယ္ေတြက မ်က္ေတာင္ခတ္လို႔
ၾကည့္ေနၾကတယ္ ..အေမ....။

*မျပီးဆံုးေသးတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္
က်ဆံုးဖို႔အေရး...
သားတို႔ႏွလုံသား...
၀ိညာဥ္ခႏၶာ စေတးလိုက္ဖို႔
သားတို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကၿပီ ..အေမ...။

*အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးတဲ့တစ္ေန႔..
ေလာကအလယ္မွာ...
သားတို႔....ေရႊျမန္မာ..
ၿပံဳးေပ်ာ္ပီတီ...ကမၻာကၾကည့္
အဲဒီအထိ သားတို႔ တိုက္ပြဲ၀င္ရမယ္......အေမ..။

*ကမၻာ့အလယ္မွာ ဒါျမန္မာေဟ့လို႕
ဟစ္ေအာ္ႏိုင္တဲ့တစ္ေန႕ .....
အေမ့သားရဲ ႔ ၿပံဳးေပ်ာ္မႈေတြနဲ႕ အတူ......
အေမ့ ရင္ခြင္မွာ သားျပန္လည္လို႔
အိပ္စက္မွာပါ...အေမ...။ ။

-လႈိင္မင္း

03 February 2009

Unity for Democracy and Civil Liberties

· Following the 4th Congress of (MPU), (NCGUB) Cabinet had a broad consultation meeting from 24th to 26th January 2009 at Grand Hotel, Malahide, Ireland inviting the following Ethnic, Democracy and Civil Society organizations and observers.

· The conference took place in midst of unprecedented pessimism and criticism notably unity and leadership question in the Movement for democracy in Burma.

· All agreed to pledge to work toward a unified leadership with an integrated action plan to achieve common objectives.

“Unity for Democracy and Civil Liberties”

Malahide Declaration

26 January 2009

1. We, the organizations listed below, wish to express our profound thanks to the Government of the Republic of Ireland and Burma Action Ireland for their generous and kind support which has enabled us to meet here in Malahide, Ireland, from 24 to 26 January 2009.

2. We wish to express our deep appreciation and highest regards to the "Heroes of Democracy" in our country who continue to struggle with perseverance and determination to bring fundamental rights and freedom to the people of Burma in spite of the extreme risks involved.

3. We also wish to salute our courageous colleagues, many of whom have lost their lives and those who continue to languish in prison under harsh conditions, because of their efforts for democracy and civil liberties.

4. We call on the international community to help secure the immediate and unconditional release of all political prisoners, including detained elected representatives, NLD leaders U Tin Oo and Daw Aung San Suu Kyi, ethnic and democracy leaders, including Shan Nationalities League for Democracy Chairman U Khun Tun Oo, and leading members of the 88 Generation Students.

5. We are deeply appreciative of all Burma support groups, NGOs, and institutions which have tirelessly been extending assistance to the Burmese democracy movement and working for democracy in our country.

6. Burma is entering a critical period as the Burmese generals are trying to legitimize military rule in the country on the basis of a unilaterally written constitution and through elections scheduled in 2010.

7. We, therefore, unequivocally declare that we cannot accept the military sponsored constitution of 2008 in its current form. There is still time and opportunities are still available to correct the situation. We unanimously agree to pursue whatever options are available with determination and understanding in the interests of the nation.

8. We are committed to develop a unified leadership with an integrated action plan to achieve common objectives of establishing democracy and federalism in Burma.

1) NCGUB (National Coalition Government of the Union of Burma)
2) MPU (Members of Parliament Union)
3) AAPP (Assistance Association for Political Prisoners)
4) ABSDF (All Burma Students' Democratic Front)
5) CFOB (Canadian Friends of Burma)
6) ENC (Ethnic Nationalities Council)
7) FBF (Free Burma Federation)
8) FDB (Forum for Democracy in Burma)
9) IBMO (International Burmese Monks Organization)
10) NLD/LA (National League for Democracy/Liberated Area)
11) SYCB (Students and Youth Congress of Burma)
12) WLB (Women's League of Burma)

Ministry of Information and Public Relations
NCGUB

NCGUB+MPU (Joint Statement regarding to the 4th MPU Congress)

NCGUB-MPU