29 August 2009

THE KINGS AND BUDDHISM (BY PARAGU)

စာေရးဆရာႀကီး ပါရဂူ၏ “ ရာဇာ ႏွင့္ သာသနာ ” စာအုပ္
စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ အမီ
ဗမာျပည္တြင္း၌ ထြက္ရွိ(ေရွ ႔ မ်က္ႏွာဖံုး)


(ေနာက္ ေက်ာဖံုး)
----------------------------------------------------------------------------------

ပါရဂူ
ရာဇာ ႏွင့္ သာသနာ
(သမိုင္း၊ သာသနာ၀င္၊ ရာဇ၀ံသမ်ားကို ေမႊေႏွာက္ျပဳစုထားသည့္စာအုပ္)

----------------------------------------------------------------------------------
ပထမအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ျခင္း - ( ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ အုပ္ေရ ၅၀၀ )
မ်က္ႏွာဖံုးဒီဇိုင္း - ေက်ာ္မင္းေမာင္
( တန္ဖိုး - ၃၅၀၀ က်ပ္ )
----------------------------------------------------------------------------------

ပါရဂူ၏ စာအုပ္အဖြင့္ စကားပလႅင္

----------------------------------------------------------------------------------

စာအုပ္အျမည္းကို လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာရြက္ထဲမွ စာသားမ်ားအား ကူးယူၿပီး ဆက္လက္ေဖာ္ျပလိုက္ပါေၾကာင္း။

ပီယဒႆီ (အေသာက) ဘုရင္ႏွင့္ အိႏၵိယသာသနာ၀င္


“ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းမွတစ္ပါး၊ အျခားအလုပ္ ကၽြႏ္ုပ္တြင္မရွိ” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သူ။
“ကမၻာႀကီးကို စစ္ျဖင့္ အႏိုင္မယူ၊ ဓမၼျဖင့္ အႏိုင္ယူမည္” ဟု ဆိုခဲ့ေသာ သာသနာျပဳမင္းေကာင္းမင္းျမတ္ ဘုရင္အေသာက ႏွင့္ အိႏၵိယ သာသနာ၀င္ ။

မိလိႏၵ၊ ရွင္နာဂသိန္ႏွင့္ ဂရိႏိုင္ငံ

ဘုရင္ အေသာက ထြန္းညွိသြားခဲ့ေသာ ဓမၼဆီမီး ၿငိမ္းမသြားေအာင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ ဘုရင္ မိလိႏၵႏွင့္ ဂရိႏိုင္ငံသာသနာသမိုင္း ။

ကနိရွက ဘုရင္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ

မိမိ၏ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ဒႆန (သို႔) ဓမၼဟုဆိုခဲ့သည့္ အယူအဆကို ေျပာဆိုခဲ့သူ။
ဘုရားဆင္းတုေတာ္ စတင္ထုလုပ္ပူေဇာ္ခဲ့သည့္ ဘုရင္၊ ဗုဒၶဘာသာစာေပထြန္းကားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သာသနာျပဳမင္းႀကီး ကနိရွက အေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ။

ဒု႒ဂါမဏိ ႏွင့္ သီရိလကၤာ

တိုင္းရင္းသား သီဟိုဠ္လူမ်ိဳးမ်ား ႀကီးပြားထြန္းကားေရး၊ ဗုဒၶသာသနာ ႀကီးပြားထြန္းကားေရး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ေသာ ဘုရင္မင္းျမတ္ ဒု႒ဂါမဏိ၏အေၾကာင္းႏွင့္ သီဟိုဠ္သာသနာ၀င္အေၾကာင္း။

ဘုရင္ဦးတည္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ

ပိဋကတ္သံုးပံုကို ပထမဦးဆံုး တရုတ္ျပည္တြင္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ မင္းႀကီး (သို႔)  ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအဆင့္တြင္ ထားခဲ့သည့္ ဘုရင္ႏွင့္ တရုတ္သာသနာ၀င္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခ်ိဳ ႔ ။

ကုဗေလခန္ႏွင့္ တိဘက္ႏိုင္ငံ

“လက္၀ါးမွ လက္ေခ်ာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာ၏။  ဗုဒၶ၀ါဒသည္ လက္၀ါးႏွင့္ တူ၏။ အျခားဘာသာတရားမ်ားကမူ လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္တူ၏” ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ေသာ စစ္ဘုရင္ ကုဗေလခန္။
လူမသိေသးသည့္ ဗုဒၶသာသနာျပဳမင္း၏အေၾကာင္း ။

သီရိသူရိယ၀ံသရာမ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ

ဗုဒၶဘာသာကို ျပန္႔ပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သူ။ သူကိုယ္တိုင္ ပဥၹင္းခံၿပီး သသနာ့ေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္သြား၍ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္ သကၤန္းခၽြတ္၊ တိုင္းျပည္တာ၀န္ျပန္၍ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ သာသနာျပဳမင္းတစ္ပါးႏွင့္ ထိုင္းသာသနာ၀င္။

အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ တရုတ္၊ ထုိင္း၊ မြန္ဂို၊ တိဘက္၊ နီေပါ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ေလာ၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၃)ႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ိဳးေစ့ ႀကဲခ်ေပးခဲ့ေသာ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ သာသနာျပဳမင္းမ်ား၏အေၾကာင္း၊ ဂိုဏ္းစဥ္ဂိုဏ္းဆက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဖတ္ရႈခြင့္ရမည့္စာအုပ္ေကာင္းျဖစ္သည္။

ပဥၥဂံစာအုပ္တိုက္
မႏၱေလး မွ ထုတ္ေ၀သည္။
----------------------------------------------------------------------------------

ပဥၥဂံစာအုပ္တိုက္

၁၆၇ (A)၊ ၃၅ လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႔ ။
ဖုန္း - ၀၁-၃၇၇၀၆၁

25 August 2009

Evening in Pain

ေဝဒနာ ညေနခင္းညေနခင္းငွက္တစ္ေကာင္လုိပဲ
ဝဲဝဲၿပီး အသုိက္ေလးဆီ ပ်ံခ်င္လုိက္တာ
သူစိမ္းေတြၾကားမွာ ေဝဒနာေတြက အလြန္အကၽြံ စိမ္း။

ငါကုိယ္တိုင္မသိတဲ႔ ငါ
မုန္တုိင္းေတြမိေနေပါ႔။

အဲဒီယဥ္ပါးမွဳေတြနဲ႔ ထံုထိုင္း
ေအာ္ မုန္တုိင္းကေတာ႔ မုန္တုိင္းပဲေလ။

က်ေနာ္သြားေနတဲ႔ လမ္းေတြေလ
အေမ႔ေတာလမ္းေလးကုိ ထိခုိက္ေနမလား။

ထားပါေတာ႔ေလ ဒါေတြက က်ေနာ္နဲ႔ အေမ႔ၾကားမွာ တစ္ေန႔ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ႔။

ေဝဒနာ အလြန္အကၽြံေတြၾကားမွာ
အေတာင္ေတြက ေညာင္းလြန္းလုိ႔ ပ်ံရင္းအိပ္ငိုက္မိတယ္။

သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘယ္မွာ က်ရစ္ခဲ႔ပါလိမ္႔
အေဝးၾကီးကလူေတြ သူငယ္ခ်င္းလုပ္ရတာထက္
က်ရစ္ခဲ႔တဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ျပန္ေကာက္ေတာ႔မယ္။       ။

လြင္ျပင္ဟန္

SEPTEMBER SAFFRON REVOLUTION DAY ACTIVITY LEADED BY IBMO

သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္မည့္
ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းပြဲသာသနာ့ဥေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
SASANAMOLI - INTERNATIONAL BURMESE MONKS ORGANIZATION
www.burmesemonks.org

Announcement Aug 24 2009

INTERACTION OR INTER-ACTION?

"အင္တာ-အက္ရွင္" လား "အင္တာရက္ရွင္" လား

(24.8.009)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ (ဆီေနတာ)ဟာ မီဒီယာမ်ား အဆိုအရ ေဒၚစုက ဘာေျပာတယ္ဆိုတာကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ သတိထားျပီး ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။


ပထမေန႔နဲ႔ ေနာက္ေန႔ သတင္းထြက္တာေတြ မတူၾကပါ။ အစဦးဆံုး စာလံုးမဲၾကီးေတြနဲ႔ ထြက္လာတာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ (ဆန္ရွင္) တခ်ိဳ႕ ရုတ္သိမ္းမွာကို ကန္႕ကြက္မယ္ မထင္ပါဘူးတဲ့။ ဒါက (အင္တိုင္-ဆန္ရွင္) အမတ္စကား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာ (မီဒီယာ)တခုကေန ကြ်န္ေတာ့္ကို (အင္တာဗ်ဴး)တံုးက (ဆန္ရွင္)ကိစၥမွာ ေဒၚစုက ဒီလို ေျပာတယ္လို႔ ဆိုတာမွာ ကြ်န္ေတာ္ သံသယရွိပါတယ္လို႔ ေျဖခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ (မီဒီယာ)က သံုး မသံုးေတာ့ မသိပါ။ ေနာက္ေန႔မွာဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က သူ႔ရဲ႕ တရား၀င္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူကတစ္ဆင့္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ၾကားရေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ သံသယဆိုတာ မွန္သြားပါတယ္။

ရွင္းလင္းခ်က္ထဲမွာ တခုဆက္ရွိျပန္ေသးတာက ဘာသာျပန္တာေျပာေျပာ၊ အဓိပၸာယ္ေကာက္တာဆိုဆို ကြ်န္ေတာ္ ျပန္ခ်င္တာ၊ ေကာက္ခ်င္တာနဲ႕ နဲနဲလြဲေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ Interaction ဆိုတာပါ။ တခ်ိဳ႕က "ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔" "ညႇိႏႈိင္းဖုိ႔" "ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ" "ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း" စသျဖင့္ တာသာျပန္ ေကာက္ယူၾကျပီး၊ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ Interaction ကို အတိုင္းသား ထည့္သြင္း ေဖၚျပၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သတင္းသမားမ်ားအဖို႔ ျမန္ဖို႔ကအေရးပါလို႔နဲ႔ တူပါတယ္။


Interaction ဟာ Inter-action နဲ႔မတူပါ။ Inter-action ဆိုတာက တြဲလုပ္တဲ့သေဘာ ပိုေဆာင္ပါမယ္။ Interaction က စကားေျပာၾကတဲ့ သေဘာ၊ အျပန္အလွန္သေဘာ၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္တဲ့သေဘာ၊ ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးပါဘဲ။ လူႏွစ္ေယာက္ေတြ႕တာနဲ႔ ဆရာနဲ႔တပည့္ျဖစ္ရင္ေတာင္ ကေန႔ေခတ္မွာ ဆရာေျပာတာခ်ည္း တပည့္က နားေထာင္ရတာ မဟုတ္လို႔ တစ္ေယာက္ေကေျပာတာကို က်န္တစ္ေယာက္က သူ႔အယူအဆ၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ဖက္ေျပာတာကို သေဘာတူ-မတူ ေျပာရတာပါ။ (ဆီမီနာ)တို႔ (၀ပ္ေရွာ့ပ္)တို႔မွာလဲ အဓိက ေျပာမယ့္လူ ေျပာျပီးတဲ့ေနာက္ Questions and comments က်န္တဲ့လူေတြက ေမးလိုတာေရာ၊ ေျပာလိုတာေျပာႏိုင္တဲ့ အစီအစဥ္ ထည့္ပါတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလို Questions and answers အေမး-အေျဖမဟုတ္ပါ။


လူ-လူခ်င္းမဟုတ္ဘဲ လူနဲ႔ ကြန္ျပဴတာအၾကားမွာေရာ၊ ကြန္ျပဴတာေတြအၾကားမွာေရာ (အင္တာရက္ရွင္) ရွိတာပါဘဲ။ လူနဲ႔ တီဗြီအၾကား အျပန္အလွန္သေဘာပါရင္ Interactive လို႔ေျပာပါတယ္။ Communicate လုပ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ "အျပန္အလွန္သေဘာ" က အေရးၾကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတူေနရင္း-လုပ္ကိုင္ရင္း အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုၾကတာျဖစ္လို႔ တခုခုကို "ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ" "တြဲလုပ္တဲ့သေဘာ" နဲ႔ ကြာျခားပါတယ္။


ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ မတိုင္ခင္ ညိွႏိႈင္းတာရွိရမွာျဖစ္ျပီး၊ ညိွႏိႈင္းတာေရာက္ဖို႔ လုပ္ရမယ့္အဆင့္ကို Interaction အဆင့္လို႔ ေခၚမယ္ထင္ပါတယ္။


ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာခဲ့တဲ့ "ျပည္ပမွာထက္အရင္ ျပည္တြင္းထဲမွာ Interaction လုပ္ဖို႔ လိုတယ္" ဆိုတာကို "ကိုယ့္ျပည္ထဲမွာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္သေဘာပါတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး၊ ဆက္ဆံမႈေတြ ရွိဖို႔ လိုတယ္" လို႔ မွတ္ယူသင့္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကေျပာသမွ် လိုက္လုပ္ရမယ္၊ မလိုက္ရင္ ဘယ္ဥပေဒနဲ႔ ညိလို႔၊ ဘယ္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လို႔ ဘာျပစ္ဒ္၊ ညာျပစ္ဒ္ဆိုတာနဲ႔ လံုး၀မတူပါ။


အလုပ္ရံုတစ္ခုမွာ စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ အလုပ္သမားေတြၾကား Interaction ရွိမွ အလုပ္က တိုးတက္ပါသတဲ့။ ျမန္မာျပည္ ဆိုတဲ့စက္ရံုၾကီး တိုးတက္မလာတာလဲ Interaction မရွိေသးလို႔ပါဘဲ။ ာတ္ပစၥည္းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ေတြ႕ရင္ ာတ္ေျပာင္းလဲမျဖစ္လာကလည္း အတူတူပါ။ အႏွစ္ ၂၀အတြင္း ျမန္မာျပည္မွာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးတာ Interaction မရွိေသးလို႔ပါ။


တင့္ေဆြ