06 December 2008

Buddhism and Burma Military Evils

ဘုရားရွင္သာသနာ ႏွင့္ စစ္၀ါဒီႀကီးမ်ား
အရွင္ရာဟုလာဘုရားရွင္ရဲ႕ သံဃာ့အဖြဲ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ေအာင္ ရွည္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလုိ အရွည္တည္ႏုိင္ျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္း၊ အသက္ဟာ "၀ိနည္း" ဆုိတဲ့ စည္းကမ္း ဥပေဒဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၀ိနည္းေတာ္ဟာ သာသနာေတာ္ရဲ႕ အသက္ပါ (၀ိနေယာ နာမ သာသနႆ အာယု)။ သာသနာရဲ႕ အသက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀ိနည္းတရားေတာ္ကို သံဃာေတာ္ေတြက ေဆာင္ထားရတာပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ပဲ သာသနာေတာ္ရဲ႕အသက္ဟာ သံဃာေတာ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ သံဃာေတာ္ေတြဟာ ပဓာနက် ေနတဲ့အတြက္ ဘုရားရွင္လက္ထက္ကတည္းက ၀ိနည္းတရားေတာ္ေတြကုိ သင္ျခင္း၊ က်င့္ျခင္း (သိကၡာကရဏီယ) ေတြကုိ အားထုတ္ခဲ့ၾကတာပါ။

ေရွးဦးစြာ ၀ိနည္းေတာ္ေတြကုိ သိဖုိ႔အတြက္၊ နားလည္ဖုိ႕အတြက္ သင္ယူရပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ ၀ိနည္းတရားေတာ္ေတြကုိ ဘာေၾကာင့္ပညတ္တယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ပညတ္တယ္ စတာေတြကို အေၾကာင္း ၀တၳဳေတြနဲ႔ အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာခဲ့တာေတာင္မွ ၀ိနည္းစည္းကမ္းေတြကို ျမတ္ႏုိးေတာ္မူၾကကုန္ေသာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အဖက္ဖက္က ျပည့္စုံၾကတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြက အ႒ကထာက်မ္းေတာ္ေတြ၊ ဋီကာက်မ္းေတြကုိ ေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘယ္အရာမဆို နားလည္မွ ျမတ္ႏုိးျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ က်င့္သုံးျခင္း ဆုိတာကို ေဆာင္ရြက္ အားထုတ္ၾကတာပါ။ နားလည္လက္ခံၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း မွသည္ တုိးတက္ျခင္း စည္ပင္ျပန္႔ပြားျခင္းကုိ သြားရတာပါ။

ဘုရားရွင္ရဲ႕ သာသနာေတာ္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္သည္အထိ ရွင္သန္ေနတာဟာ ၀ိနည္းစည္းကမ္းေတြကုိ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကျခင္း၊ သင္ယူၾကျခင္းတုိ႕ဟာ အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းပါ။

အဖြဲ႕အစည္းရွိၿပီဆုိလွ်င္ စည္းကမ္းဥပေဒဆုိတာ ရွိၾကရၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းကမ္းဥပေဒရွိၿပီဆုိလွ်င္ နားလည္ဖုိ႔ သင္ယူၾက၊ အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းျပၾက စတာေတြ လုပ္ၾကရတာပါ။ ဦးဇင္းတို႕ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိတာကုိ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပျခင္း၊ သင္ယူၾကျခင္း လုံး၀ မရွိၾကပါဘူး၊ စာအုပ္ေတာင္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ထုတ္မေပးႏုိင္ပါဘူး။ ဒီစာအုပ္ေတြဟာ တစ္အိမ္တစ္အုပ္ ရွိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ အလြတ္ မက်က္ႏုိင္ပါဘူး။

ဦးဇင္းတုိ႔ မစုိးရိမ္တုိက္မွာေတာ့ ေက်ာင္းရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒကို ေက်ာက္စာနဲ႕ ထုထားပါတယ္ (ပါဠိလုိ)။ အေဆာင္တုိင္း အေဆာင္တုိင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ မွန္ေဘာင္ကြပ္ၿပီး ခ်ိတ္ဆြဲ ေပးထားပါတယ္။ ဒီ စည္းမ်ဥ္းေတြဟာ စာသင္သား သံဃာေတြအတြက္ခ်ည္းသာ မဟုတ္ဘဲ၊ နာယက ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက အစ လုိက္နာၾကရတာပါ။ အျပစ္ေပးခံရတဲ့ စာသင္သား သံဃာေတာ္ေတြဟာ ဥပေဒနဲ႕ ညီ မညီ သိႏုိင္သလုိ၊ ဥပေဒနဲ႕မညီလွ်င္ ေစာဒက တက္လုိ႔ရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြလုပ္ပုံကေတာ့ ဥပေဒကုိ ေရးဆြဲၿပီးၿပီလုိ႔သာ ေၾကညာၿပီး ခ်မျပရဲ ရွင္းမျပရဲ ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ ၀ွက္ထား၊ ေဖ်ာက္ထား၊ မ်က္ကြယ္ျပဳ၊ မျမင္ေယာင္ ေဆာင္ထားပါတယ္။ ဒီလုိ ေဖ်ာက္ထားၿပီး ရွင္းမျပရဲတဲ့ ဥပေဒကို ေျဗာင္က်က် လိမ္ညာၿပီး၊ ေျခာက္လွန္႕ၿပီး ျပည္သူကို အတည္ျပဳခုိင္းပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႕ ဥပေဒကို ဘယ္သူက်င့္သုံးမလဲ။ က်င့္သုံးသူ မရွိတဲ့ ဥပေဒနဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ တုိးတက္ဖုိ႕ ဘယ္လိုမ်ားလုပ္ၾကမွာလဲ။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အတည္ျပဳေပးလုိက္တဲ့ ျမန္မာဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံႀကီးကေတာ့ မယုံလွ်င္ ပုံျပင္လုိ႕သာ မွတ္ၾကေပေတာ့။

ဒီေန႕ ျပည္သူလူထုက အတည္ျပဳေပးထားတဲ့ ဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံေရးသမားမဟုတ္တဲ့ စီးပြါးေရးသမားရဲ႕ လက္ထက္ ေရာက္သြားတဲ့အတြက္ ထိုင္း ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံႀကီးကေတာ့ ေပါက္ကြဲလုမတတ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ႏုိင္ငံေရး စီးပြါးေရး လုံၿခံဳေရး ပညာေတြကုိ မသင္ခဲ့ရ၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကလည္း နားမလည္တဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အတည္ျပဳထားတဲ့ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို

အုိ… အသင္ျပည္သူအားလုံးတုိ႔ စဥ္းစားၾကပါကုန္

အုိ… တကၠသုိလ္ပညာရွိ ပါေမာကၡဆရာႀကီးတုိ႔ စဥ္းစားၾကပါကုန္

အုိ… ေက်ာင္းသားလူငယ္တုိ႔ စဥ္းစားၾကပါကုန္

အုိ… ကုန္သည္ႀကီးမ်ားတုိ႔ စဥ္းစားၾကပါကုန္

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးတုိ႔ ဆုံးမၾကပါကုန္

ဒီေနရာမွာ ေက်းလက္မွာ တြင္က်ယ္တဲ့ စကားပုံေလးတစ္ခုကုိ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ "အရူးဘုံေျမႇာက္ ခ်ီးေျခာက္ေကာက္စား" ဟူသတည္း။

အရွင္ရာဟုလာ
(2/ December/ 2008)

04 December 2008

They don't fail to remember NARGIS VICTIMS

နာဂစ္ (၇) လျပည့္မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မစိုးရိမ္တိုက္ နယကဆရာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္ေသာ
နာဂစ္ေလေဘး ကူညီေရး အဖြဲ႕က
စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းဦးမည္

မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္မ်ား စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းမည့္ေဒသမွာ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ အမာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖိုးဘကုန္းေက်းရြာႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္ျဖစ္ၿပီး လွဴဒါန္းမည့္ ပစၥည္းစာရင္းမွာ-

၁။ ဗလာစာအုပ္ (၁၅၆၈ ဒါဇင္ႏွင့္ ၆အုပ္၊ ကတၳဴ ၁၄ အုပ္)
၂။ အ၀တ္အထည္၊ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္ မ်ိဳးစံု (၁၈ အိတ္)
၃။ လက္စြဲအိတ္+ဖိနပ္ (၁ အိတ္)
၄။ ေဘာပင္ ၃၊ ခဲတံစသည္ ၁၊ ဆပ္ျပာခဲ-၃၊ သြားတုိက္ေဆး ၂၊ သြားတိုက္တံ ၃၊ ေဆး၊ျပဌာန္းစာအုပ္ ၁ (ဂ်ပ္ဖာ ၁၃ ဖာ)
၅။ ဆန္ (၄ ပိုင္း)
၆။ ပဲ (၂ အိတ္)
၇။ ဆပ္ျပာမႈန္႔ (၂ အိတ္)
၈။ ဇလံု-ပန္းကန္ စုေပါင္းထုပ္ (၅ ထုပ္)
--------------------------------------------------
စုစုေပါင္း ၈၇ မ်ိဳး

၉။ အျခားပစၥည္းမ်ား (ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္ ၁ ထုပ္၊ ခဲတံ ၁ ဒါဇင္၊ သကၤန္း ၁ စံု၊ ထီး ၃ လက္၊ ဖိနပ္ ၁ ရံ၊ ေနရာထိုင္ ၄၊ ေရေႏြးဗူး ၁)

ေငြစုစုေပါင္း
၁၃၁၆၅၀၀ က်ပ္တိတိ ။

ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ နာဂစ္ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္မွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

လွဴဒါန္းဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ(ျမန္မာျပည္တြင္း)

နာယကဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႕
မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီး
ဦးဓမၼသာမီဘိ၀ံသ- ဖုန္း- ၀၉-၂၀၃၅၆၄၅
ဦးသီလာနႏၵာဘိ၀ံသ-ဖုန္း-၀၉-၂၀၃၅၆၇၄

မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီး
၈၇ လမ္း၊ ၃၆x၃၇ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလး

လွဴဒါန္းဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ(ျပည္ပ)

ဦးပညာေဇာတ
ေမာ္စႏၵရ၀မ္း မႏၱေလးေက်ာင္းတိုက္
မယ္စရီယန္ၿမိဳ႕
ထိုင္းႏိုင္ငံ
ဖုန္း- ၀၈၆-၁၈၂၉၅၂၆
Email: pinnajota@gmail.com
Bank Account: 509-1638199
Bank: Krung Thai Bank

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 month after Cyclone NargisNARGIS VICTIMS SAVING ASSOCIATION (NVSA)

LED BY MASOEYEIN MONASTERY


December, 2008

7 month after cyclone Nargis, Masoeyein Monks will go and give helps to the Nargis hit area for the 4th time.
If you want to donate for the Nargis Victims, join this association.


Address for donation (In Myanmar)

Sasana Nyupadesa (Middle-Main Building)
Masoeyein Monastery
Between 87 and 88 Streets, Between 36 and 37 Streets, Mandalay, Myanmar.
U Dhammasami – ph- 09-2035645
U Silananda – ph- 09-2035674

Email: nvsassociation@gmail.com


Address for donation (Overseas)

U Pannajota
Wat Mandalay Monastery
Maesariang
Maehongson

Thailand
Phone : 086-1829526

Email: pinnajota@gmail.com
Bank Account: 509-1638199
Bank: Krung Thai Bank

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား (Related Pages to Read)

02 December 2008

No Pain, No Gain

မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ ေမးျပီး ရုိးသားစြာေျဖပါ
အိမ္လြမ္းသူညီညြတ္ေရး ဆုိတဲ႔အသံေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေနရာတုိင္းေလာက္နီးနီးမွာ ၾကားေနရတယ္။ ေကာင္းေသာ အသံေတြလုိ႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆလုိ႔ရပါတယ္။ "ထုိင္ေနေတာ့ အေကာင္းသား ထသြားမွ က်ိဳးမွန္းသိ" ဆုိသလုိမ်ိဳးအျဖစ္ေတြလည္း ၾကားေနရပါတယ္။ တစ္ေတာ တစ္ဘုရင္ မင္းမူေနေသာ နာမည္ရအဖြဲ႔မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမွာေတာ့ မ်ိဳးတူသံလုိက္ဓါတ္ခ်င္း ဇိကုတ္ဆြဲကပ္လုိက္သလုိ နီးေအာင္အတင္း ေပးကပ္လုိက္ေတာ့မွ နဂုိရွိရင္းထက္ပုိေဝးေသာ ေနရာကုိ အရိွန္ျပင္းစြာ ေက်ာခုိ္င္းသြားေနၾကတာကိုလည္း ျမင္ေနရပါတယ္။

ဘယ္လုိေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ညီညြတ္ၾကမလဲ ေပါင္းစည္းၾကမလည္းဆုိတာကုိ မဆုိထားနဲ႔ ညီညြတ္ၾကဖုိ႔ ေပါင္းစည္းၾကဖုိ႔ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာ ၾကားတာနဲ႔တင္ တီေကာင္ဆားနဲ႔ေတြ႕သလုိ တြန္႔သြားၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။
မတူတာေတြ ခြဲလုပ္ျပီး တူတာေတြေပါင္းလုပ္ၾကတာေပါ့လုိ႔ ေျပာသူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမင္းအလုပ္ျမင္းမလုပ္ဘဲ ေခြးအလုပ္ကုိ သြားလုပ္ေပးမိလုိ႔ အရိုက္ခံရတဲ့ ပုံျပင္ကုိလည္း ေမ့ထားလုိ႔မရပါဘူး။
ဒီေတာ့ ေပါင္းစည္းေရး ညီညြတ္ေရးကုိ ခဏ အသာထားလုိ႔ မိမိကုိယ္တုိင္ ဘာလုိခ်င္သလဲ၊ ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲ ဆုိတာ မညွာတမ္း မညာတမ္း မိမိကုိယ္မိမိ ေမးျပီး အေျဖတခု ထုတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

ဘယ္သူေတြ ဒီအေျဖကုိ ရေအာင္လုပ္ဖုိ႔လုိသလည္း နုိင္ငံေရးသမားေတြလား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြလား၊ ျပည္သူေတြလား၊ ျမန္မာျပည္ထဲက ဗမာေတြလား၊ တုိင္းရင္းသားေတြလား၊ ျပည္ပေရာက္ တတိယနုိင္ငံေရာက္ ဗမာေတြလား တုိင္းရင္းသားေတြလား၊ စီးပြားေရးသမားေတြလား၊၊
"လူအားလုံး" ဗမာျပည္နဲ႕သက္ဆုိင္တယ္လုိ႔ ထင္တဲ့လူအားလုံး ေျဖဖုိ႔တကယ္ကုိလုိအပ္ပါတယ္။

ပထမေမးရမယ့္ေမးခြန္းက စစ္အာဏာရွင္မ်ားနဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျပတ္ အမွန္တကယ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစခ်င္သလား။ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္စဥ္းစာျပီး သုံးၾကိမ္ သုံးခါ အေျဖထြက္သည္အထိ ရင္ထဲက အေျဖကုိ ေျဖပါ။
"ဟင့္အင္း" သူ႔ဘာသာသူေန ငါ့ဘာသာေနတာ သူ႔ဟာသူ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၊ မခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ "ေနသာသပ ေလညွာက" ဆုိရင္ေတာ့ ဘာမွဆက္ျပီး စဥ္းစားေနစရာမလုိေတာ့ပါဘူး။ ကုိယ့္သေဘာကုိယ္ေဆာင္ျပီး ကုိယ့္အက်ိဳးစီပြားကို ေနျမဲအတုိင္းဆက္လုပ္ေနပါ။
"ဟုတ္ကဲ့" ဒီအာဏာရွင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္၊ အာဏာရွင္ေတြက တရားနည္းလမ္းမရွိ အဓမၼေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ ေတြ မရွိမွျဖစ္မယ္၊ ခ်ဳပ္ျငိမ္း ပေပ်ာက္မွျဖစ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းေတြကို ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ဆက္ျပီး ေမးသင့္တယ္။

တစ္ခုခု လုိခ်င္ရင္ တစ္ခုုခုနဲ႔ ေပးဆပ္ရတာ၊ အလဲအလွယ္လုပ္ရတာ သဘာဝ ထုံးစံတခုပါ။ အဲဒီေတာ့ ကုိယ္လုိခ်င္တာရဘုိ႔ ျဖစ္ဘုိ႔ ကုိယ္ဘာေတြ ေပးဆပ္နုိင္သလည္း။ ကုိယ့္မွာရွိတဲ့ ဘယ္အရာေတြနဲ႔ လဲလွယ္နုိင္သလည္း။ ကုိယ္ဆီမွာရွိေနတဲ့ ရပုိင္ခြင့္ေတြ အခြင့္အေရးေတြကုိ အစေတးခံ အဆုံးရႈံးခံျပီး လုိခ်င္တာကုိ လဲလွယ္ရယူုနုိင္မလား။
ရွိေနတဲ့ဟာေတြ ရပုိင္ခြင့္ေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြကိုေတာ့ နဲနဲမွ အဆုံးအရႈံးမခံနုိင္ဘူး၊ မေပးဆပ္ခ်င္ဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ပေပ်ာက္သြားတာကိုဘဲ လုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ ရနုိင္ပါ့မလား ရပါ့မလား။

လုိခ်င္တဲ့ ရလဒ္ကုိ ရဖုိ႔႔ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ေပးဆပ္ဘုိ႔လုိတယ္ ဆုိရင္ျဖင့္ ကုိယ္က ဘာေတြကိုျပည္သူ႔အတြက္ ေပးဆပ္ စြန္႔လႊတ္နုိင္မလည္းဆုိတာကို စီစစ္သင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ပါရမီ အနုအရင့္ကုိလုိက္ျပီး စြန္႔လႊတ္နုိင္မႈက တူမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕က အမ်ားအတြက္ အသက္ကုိစြန္႕နုိင္တယ္၊ တခ်ိဳ႕က အခိ်န္ကိုစြန္႔ုနုိင္တယ္၊ တခ်ုိဳ႕က ေငြေၾကးကုိစြန္႔နုိင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ နည္းနည္းရင္းျပီး မ်ားမ်ားအျမတ္လုိခ်င္လုိ႔ေတာ့ ရနုိင္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္ၾကဖုိ႔ေတာ့ လုိလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ေနာက္တခုက ငါဘာေကာင္လည္း ငါဘာေကာင္ျဖစ္ခဲ့ဘူးတာပဲ၊ ငါဘာလုပ္ခဲ့တာပဲ အစရွိတဲ့ ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့ေသာ ကာလ ေရႊထီးေဆာင္းေနေသာကာလတုိ႔ကို ေမ့ထားျပီး ျပည္သူအတြက္ငါဘာေတြ လုပ္ေပးနုိင္သလဲ၊ ငါဘာေတြလုပ္ေပးသင့္သလဲဆုိတာ အေလးအနက္စဥ္းစားၾကေစလုိပါတယ္။ ငါဘာေတြလုပ္ခ်င္သလဲ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္နုိင္သလဲ၊ လုပ္သင့္သလဲ။

အတုိက္အခံမ်ားနဲ႕ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလည္း အၾကံျပဳလုိသည္မွာ မိမိတုိ႕မွာရွိတဲ့ စည္းစိမ္ ဥစၥာ၊ အာဏာ၊ ရာထူးေတြက နအဖစစ္ဗုိလ္ခ်ုဳပ္မ်ား၏ စည္းစိမ္ ဥစၥာ၊ အာဏာ၊ ရာထူးေတြေလာက္ မမ်ား၊ မၾကီးက်ယ္၊ မခမ္းနားေသာ္လည္း ၎ ရာထူး၊ အာဏာ၊ ဥစၥာမ်ားကုိ အလြယ္တကူ မစြန္႔နုိင္လွ်င္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက သူတုိ႔၏ ရာထူး၊ အာဏာ၊ ဥစၥာမ်ားကုိ ေရာ့၊ အင့္ ဟုဆုိျပီး လြယ္လင့္တကူ ေပးအပ္နုိင္ပါမည္လား။

အႏွစ္ ၂၀၊ အႏွစ္ ၂၀ ဆုိတာေတြလည္း နားမဆန္႕ေအာင္ၾကားရပါတယ္ အဲဒီအနွစ္ ၂၀ ဆုိတဲ့ဟာၾကီးက ကၽြန္ုပ္တုိ႔ ေရွ႕ေလွ်ာက္ရမယ့္ ခရီးကုိ အဟန္႔အတားျပဳေနတာကုိလည္း သတိျပဳၾကေစလုိပါတယ္။ အဲဒီ နွစ္ ၂၀ က အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ခဏ ေမ့ထားျပီး အေရးတၾကီး လုပ္စရာရွိတာကို အားလုံး တညီတညြတ္တည္း စလုပ္နုိင္မယ့္ ေန႔ကို နံပါတ္တစ္ေန႔လုိ႔ သတ္မွတ္ျပီး စျပီး လုပ္နုိင္ၾကဘုိ႔ အဲဒီလုိမ်ိဳးစိတ္ကုိေမြးၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိစိတ္မိ်ဳး မေမြးနုိင္ၾကေသးရင္ေတာ့ အခုလုိဘဲ သူ႕ငါစြပ္စြဲ ငါ့သူစြပ္စြဲ။ ဟုိလူကထေျဖရွင္းလုိက္ ဒီလူကထေျဖရွင္းလုိက္။ မိမိလုပ္တာေတြ မိမိေပါင္းအပါလုပ္တာေတြ မွန္တဲ့အေၾကာင္း ေထာက္ခံေျဖရွင္းလုိက္ ကန္႕ကြက္ေျဖရွင္းလုိက္။ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္း ကုိယ္ေကာင္းေၾကာင္းေျပာလုိက္နဲ႔ လုိရာခရီးကုိ ေရာက္လိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္ပါဘူး။

ယေန႕ျပည္သူမ်ားသိရမွာကေတာ့ ငါတုိ႔ကေတာ့ဘာမွ လုပ္ဖုိ႔မလုိဘူး နုိင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူေတြ နုိင္ငံေရးပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေက်ာင္းသားေတြ လုပ္ၾကမယ္ သူတုိ႕ကငါတုိ႔အတြက္လုပ္ေနတာပဲ၊ သူတုိ႔ေနာက္က ေအးေအးလူလူ လုိက္သြားရင္ ငါတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္ကို တစ္ေန႔ေတာ့ေရာက္သြားမွာပဲ ဆုိျပီးေနာက္ကလုိက္ေနလုိ႕မရေတာ့ဘူး။ ကေန႔ ျမန္မာေတြမွာ အာားကုိးေလာက္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ ကုိယ္လုိခ်င္တာကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ အနည္းနဲ႕အမ်ားေတာ့ အားစုိက္ျပီး လုပ္ၾကရမယ္၊ ေပးဆပ္ၾကရမယ္။ ျပည္သူ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြဆုိတာ မိုးေပၚကက်လာတာမဟုတ္ပါဘူး ျပည္သူထဲကေပၚလာတာပါ။

ဤေနရာမွေနျပီး ယေန႔ ကၽြန္ုပ္ စိန္ေခၚေျပာၾကားလုိပါတယ္ ယေန႔ထိ နအဖ ျပဳတ္သြားနုိင္ေလာက္ေအာင္ စြမ္းနုိင္ေသာအဖြဲ႕မဆုိထားနွင့္ နအဖကို ေလာက္ေလာက္လားလား တန္းတူရည္တူ ျခိမ္းေျခာက္နုိင္ေသာ လူႏွင့္ အဖြဲ႕မရွိေသး မေပၚေသးဟုယုံၾကည္ပါသည္။ အကယ္၍မ်ား ရွိခဲ့သည္ရွိေသာ္ လုပ္ရပ္ျဖင့္ သက္ေသျပၾကပါ။ နာမည္ရ အဖြဲ႕မ်ား ကမၻာေက်ာ္အဖြဲ႔မ်ားကို မ်ားစြာ အားနာမိေသာ္လည္း ဆုိေရးရွိလာ၍ ဆုိရေပသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ရေသာ္
စစ္အာဏာရွင္မ်ားနဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျပတ္ အမွန္တကယ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစခ်င္သလား။
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က ဘာေတြ (မိမိရဲ႕ပုိင္ဆုိင္မႈ နဲ႔ ရရွိေနတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ား) ကို ျပည္သူ႔အတြက္ ေပးဆပ္ စြန္႔လႊတ္နုိင္မလဲ။
ဆုိတဲ့ ေမးခြန္း ၂ ခု ကုိ အေျဖထုတ္နုိင္ေအာင္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိအရင္ေမးၾကပါ။ ရုိးသားစြာေျဖၾကည့္ၾကပါ။

No Pain, No Gain.
အိမ္လြမ္းသူ
၁၂၊ ၂၀၀၈။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(E-Mail မွတစ္ဆင့္ လက္ခံရရွိေသာ စာတစ္ေစာင္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္
- BigBBrown)

30 November 2008

Mother Mar, Please Come and Save Our Burma !

ၾကာနီကန္ လြမ္းခ်င္း
အေမလူထုေဒၚအမာသို႔

ေအာင္ေက်ာ္ဆန္း


ေဟာဒီ ရာသီမွာေလ
ၾကာနီေတြ
ယိမ္းႏြဲ႕ကာ ပြင့္ၾကေပါ့ ။

အို ၾကာနီကန္ရယ္
ခင္ဗ်ားမွာ
ေရကန္မရွိ၊ ၾကာမရွိနဲ႔
သမနိႏွစ္ေတြကို ေက်ာခိုင္း
သမိုင္းကို ေက်ာေပး
မႏၱေလးရဲ႕ အသည္းႏွလံုးကို
မီးပံုရိႈ႕ခဲ့တယ္ ။

ဥၾသေတြ တြန္သံထဲမွာ
မီးခိုးေခါင္းတိုင္ တေငြ႕ေငြ႕နဲ႔
တေျမ႕ေျမ႕ ကၽြမ္းေအာင္
မီးေလာင္သြား
ဘာကိုမ်ား ထပ္ၿပီးေပးရဦးမလဲ
မီးရွဴးတန္ေဆာင္ကို ဆံုးရႈံးခဲ့ရေပါ့
မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးေမွာင္သြားတယ္ ။

ေအာင္ေက်ာ္ဆန္း

(ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာ မဂၢဇင္း၊ အမွတ္ (၁၈)၊ ဇြန္၊ ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ-၇၀)

-------------------------------------------------------------------------------------------

မွတ္ခ်က္။ ။ ဒီကဗ်ာကို ေရးတဲ့ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဆန္းဟာ နာဂစ္မုန္တိုင္းၿပီးခါစ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ ေစတနာျဖင့္ အေလာင္းေကာက္တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္အဆိုးရရဲ႕ မတရား ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရသူ ျဖစ္ပါတယ္။
သူဖမ္းဆီးခံရတဲ့ သတင္းအျပည့္အစံုကို ေအာက္က လင့္ခ္(Link)မ်ားမွာ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

http://bigbbrown.blogspot.com/2008/08/ko-aung-kyaw-san-and-his-friends_5287.html
http://bigbbrown.blogspot.com/2008/08/photos-of-ko-aung-kyaw-san-and-his.html

Ludu Daw Ah Mar's 93rd Birthday

လူထုေဒၚအမာ ၉၃ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔
2008-11-29
(RFA မွ သတင္းစာသား ကူးယူေဖာ္ျပသည္)


အခုႏွစ္ ဧၿပီလအေစာပိုင္းမွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့တဲ့ အေမ လူထု ေဒၚအမာရဲ႔ ၉၃ ႏွစ္ ေျမာက္ေမြးေန႔ကို သူရွိစဥ္အခ်ိန္က က်င္းပေလ့ရွိတဲ့ ေတာင္သမန္အင္းက ေတာင္ေလးလံုး ေက်ာင္းတိုက္မွာ က်င္းပတာမဟုတ္ပဲ၊ မႏၲေလး ဝိသိဒၶါရံုေက်ာင္း တိုက္မွာ က်င္းပတာ ျဖစ္တယ္လို႔ အေမ လူထုေဒၚအမာရဲ႔သား စာေရးဆရာ ညီပုေလးက ေျပာပါတယ္။

ဆရာညီပုေလး။ ။ "နယူးစီဗြီလိုင္းမွာရွိတဲ့ မဟာဝိသိဒၶါရံု ေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဝိသိဒၶါရံု ဆရာေတာ္ႀကီး အမွဴးရွိတဲ့ သံဃာေတာ္အပါး ၁၈ဝ ကို ဆြမ္းကပ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အရပ္ရပ္က ၾကြလာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလည္း ထမင္းနဲ႔ တည္ခင္းဧည့္ခံ ပါတယ္ခင္ဗ်။ စႏၵယား ဦးသိန္းေမာင္က သူလုပ္ထားတဲ့ စီဒီေလးတခုလည္း အေမ့ကို သတိရၿပီးေတာ့ ဂုဏ္ျပဳၿပီးေတာ့ ရွင္းျပ၊ ဖြင့္ျပပါတယ္။ ျမန္မာ့တူရိယာပစၥည္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သူလုပ္ထားတဲ့ စီဒီေလးတခ်ပ္ရွိပါတယ္၊ အဲဒါေလး အေမ မၾကည့္လိုက္ရလို႔ အေမၫႊန္ၾကား လမ္းၫႊန္တဲ့အတိုင္း သူလုပ္ထားတဲ့ အတိုင္း ျပပါတယ္။"

အေမလူထုေဒၚအမာ ေမြးေန႔ကို စာေရးဆရာေတြထဲက ဆရာေမာင္မိုးသူ၊ ဆရာ ကိုေလးအင္းဝဂုဏ္ရည္၊ ကဗ်ာဆရာ ၾကည္ေအာင္၊ ဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္၊ ကာတြန္းဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္၊ ကဗ်ာဆရာ မင္းထက္ေမာင္၊ ဆရာေက်ာ္ရင္ျမင့္၊ ဆရာဆူးငွက္ စသျဖင့္ စာေရးဆရာ အမ်ားအျပား လာၾကတယ္လို႔ ဆရာညီပုေလးက ေျပာပါတယ္။ လူႀကီးေရာဂါနဲ႔ အေမရွိတုန္းက အေျခအေနနဲ႔ အေမမရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ ေမြးေန႔လုပ္ရတဲ့ ခံစားခ်က္နဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ဆရာညီပုေလး ေျပာျပပါတယ္။

ဆရာညီပုေလး။ ။ “ၾကြလာၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အားလံုးက အေမ့သတိရၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လာၾကပါတယ္။ စီးပြါးေရး ခက္ခဲေနတဲ့ ၾကားက ေတာ္ေတာ္စံုစံုညီညီ လာၾကပါတယ္။ အားလံုး ေစတနာေမတၲာ ထားၾကတဲ့အတြက္ အေမ့ရဲ႔ အခမ္းအနားဟာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေလး ၿပီးတဲ့အေၾကာင္းပါပဲ။

ဒါကေတာ့ ဆရာညီပုေလးေျပာသြားတာပါ၊ အေမဟာ စာေရးဆရာသာမက ျပည္သူက ေလးစားခ်စ္ခင္တဲ့သူ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း စာေရးဆရာ ေက်ာ္ရင္ျမင့္ကလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

ဆရာေက်ာ္ရင္ျမင့္။ ။ "စာေရးဆရာတင္မကဘူး သူက ျပည္သူလူထုကို ခ်စ္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူလူထု ေရွ႔ကေန ရပ္ခဲ့တယ္၊ အဲေတာ့ စာေရးဆရာေတြ အပါအဝင္ ျပည္သူ လူထုကလဲ အေမ့ကို ခ်စ္တာပါပဲ။ အဲေတာ့ အေမမရွိေပမဲ့လည္း အေမ့ ေမြးေန႔ေတာ့ မွတ္မွတ္ရရ ရွိေနၾကတာပါပဲ အေမ့ရဲ႔ ေစတနာ ေမတၲာကို ျပန္ၿပီးေတာ့ တံု႔ျပန္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ေနာက္တခုကေတာ့ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွာရွိေနၾကတဲ့ အေမ့ကို ခ်စ္ခင္ ေလးစားတဲ့ သူေတြက အေမ့ေမြးေန႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ၾကရတယ္၊ ဆံုၾကရတယ္၊ စာေပစကား ေျပာၾကရတယ္။ ဒီအေလ့အထ အစဥ္အလာေလးက ရွိေနေတာ့ အေမမရွိေတာ့ေပမယ့္ အေမ့ေမြးေန႔မွာ မွတ္မွတ္ရရရွိ ေနအံုးမွာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ အဲလို ျမင္ပါတယ္ခင္ဗ်။"

စာေရးဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာရဲ႔ သားတေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္းကလည္း သူ႔အေမကို အင္မတန္ သတိရေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဖိုးသံေခ်ာင္း။ ။ "ဒီကေန႔ဟာ အေမ မရွိေတာ့တဲ့ေနာက္မွာ ပထမဆံုးအေမ့ရဲ႔ ေမြးေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ဒီေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေမ့ သားတေယာက္အေနနဲ႔ တင္မကပဲ ဗမာျပည္သား တေယာက္အေနနဲ႔ လြမ္းတာေရာ၊ တမ္းတတာေရာ ဗမာျပည္မွာ ဆက္ရွိ ေစခ်င္ေသးတာေရာ အဲဒီဟာေတြ အကုန္လံုး ေရာျပြမ္းၿပီး ခံစားရပါတယ္။ ဒါအမွန္အတိုင္း ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို မစဥ္းစားမိေအာင္ေတာင္ ေနရပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗမာျပည္သားေတြဟာ အခုထက္ထိ ကၽြန္ေတာ့္အေမကိုလည္း မေမ့ဘူး၊ က်န္တဲ့ဗမာျပည္က ေလးစားအပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေရွ႔ေဆာင္လမ္းျပ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေမ့ပဲနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတာကို ျမင္ရတဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီးပဲ အေမ့အတြက္ ေရာအားလံုးအတြက္ေရာ ဂုဏ္လဲယူပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရတာ ကၽြန္ေတာ္ဂုဏ္လဲယူပါတယ္၊ ဒီလူေတြနဲ႔ အတူတူ တိုက္ေဖၚတိုက္ဖက္ျဖစ္ရတာ ဂုဏ္လဲယူပါတယ္၊ အခုအခ်ိန္အခါမွာ ရန္သူက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္အမ်ားႀကီး အေမ့ကို သတိရမိပါတယ္။ အေမရွိရင္ အေမလည္း ေျပာေနမွာပဲလို႔ပဲ ေအာင့္ေမ့ပါတယ္။"

လူထုေဒၚအမာရဲ႔အေဝးေရာက္သား ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္းရဲ႔ ရင္ဖြင့္ခံစားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးဆရာမႀကီး လူထု ေဒၚအမာဟာ ၁၉၃၆ ဒုတိယ ေက်ာင္းသားသပိတ္မွာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ လက္လက္က သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသူျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္၊ ဝတၲဳတို၊ ေဆာင္းပါး စာအုပ္ေျမာက္မ်ားစြာကို ေရးသားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ မကြယ္လြန္ခင္ ကာလတ ေလွ်ာက္လံုးမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းေျပ လည္ဖို႔အတြက္ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔လို တဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရတို႔ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ တိုက္တြန္းခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာမႀကီးလူထုေဒၚအမာကို စစ္အာဏာရွင္ေအာက္မွာက်ေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထု ဖက္ကေန တေလွ်ာက္လံုး ရပ္တည္သြားခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာမ တစ္ေယာက္အျဖစ္ လူအမ်ားက အသိအမွတ္ ျပဳၾကပါတယ္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEWS SOURCE -
http://www.rfa.org/burmese/news/daw_ah_mar_93_b-day-11292008114035.html