07 September 2008

Now, as Previous

တစ္ခါတုန္းက အခု
ႏွင္းေကသရာ (သုဘရာဇာ)


ကၽြန္ေတာ္ရွိလွ မွတ္မိ ရွစ္တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္
သံုးဆယ္ေခ်ာင္းေဘး စိန္ပန္းေတြ ရဲရဲနီလို႔
ဗိုလ္စိန္မွန္ပန္းၿခံ
ပန္းနဲ႔ေပါက္သလို ေသနတ္သံေတြ
ပန္းနဲ႔ေပါက္လို႔ ေသခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကိုေတြ
သံုးဆယ္ေခ်ာင္းထဲ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ အေလာင္းေတြေမ်ာလို႔
ဆယ္ႏွစ္ေက်ာင္းသားေလးအေလာင္း ေမ်ာလို႔
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားႀကီး အေလာင္းေမ်ာလို႔
ဆံပင္ေတြရွည္ခဲ့တယ္
လူ႕အရင္းအျမစ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တယ္
ႏွစ္(၂၀)ၾကာခဲ့တယ္
ရင္ထဲမွာ ခုထိ ဒီေန႔ပဲ ။

ႏွင္းေကသရာ (သုဘရာဇာ)

No comments: