05 February 2009

TRUE LOVE FOR NARGIS SUFFERERS (2)

နာဂစ္ (၉)လျပည့္

စာေပႏွင့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္မ်ား၊ စာအုပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားက နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ေဒသတြင္
မူလတန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၿပီးစီး

(2nd, February, 2009)

-----------------------------------------------------------------------
ကမၸည္းေမာ္ကြန္း

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂/၃ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ
နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားသည့္
ဖ်ာပံုျမိဳ ႔နယ္၊ က်ံဳကူေက်းရြာအုပ္စု၊ က်ံဳကူ တူးေျမာင္းေက်းရြာရွိ
ဤအမွတ္(၈၈) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းကို
စာေပႏွင့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္မ်ား၊ စာအုပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားက
အလ်ားေပ (၉၀)x အနံေပ (၃၀) x အျမင့္(၁၇)ေပရွိ
အုတ္ညွပ္တိုက္ေက်ာင္းေဆာင္၊ လမ္း၊ တံတား၊ အုတ္ေရကန္၊ ေရအိမ္ႏွင့္ ေက်ာင္းၿခံ၀န္းတို႔ကို က်ပ္ေငြသိန္း (၂၆၀)
ကုန္က်ခံ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ
၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္
ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
-----------------------------------------------------------------------

အမွတ္ ၈၈၊ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း၊ က်ံဳကူတူးေျမာင္းေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ ႔နယ္
-----------------------------------------------------------------------

TRUE LOVE FOR NARGIS SUFFERERS (1)
http://bigbbrown.blogspot.com/2008/11/true-love-for-nargis-sufferers_09.html

No comments: